Pirmdiena, 27.05.2024 15:23
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Otrdiena, 10. janvāris, 2023 10:37

2023. gada janvārī Ogres novada pašvaldība strādā attālināti

ogresnovads.lv
2023. gada janvārī Ogres novada pašvaldība strādā attālināti
Otrdiena, 10. janvāris, 2023 10:37

2023. gada janvārī Ogres novada pašvaldība strādā attālināti

ogresnovads.lv

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales 2022. gada 30. decembrī izdoto rīkojumu Nr. S/321 laika periodā no 2023. gada 2. janvāra līdz 31. janvārim Ogres novada pašvaldības iestādēm (tajā skaitā pārvaldēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, izņemot SIA “Ogres rajona slimnīca”), darba organizācija ir jānodrošina attālināti, izņemot ar iestādes, teritorijas uzturēšanu saistītu un sabiedrībai svarīgu funkciju nodrošināšanu.

Attālinātais darbs pašvaldības iestādēs tiek noteikts, ņemot vērā valstī esošo situāciju saistībā ar energoresursu cenu ārkārtējo pieaugumu, un nolūkā efektīvi un lietderīgi izmantot pašvaldības resursus, lai mazinātu ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu saistītu negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz pašvaldības budžetu, iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 3. punktu.

Attālinātā darba laikā saziņa tiks nodrošināta elektroniski vai telefoniski, zvani no stacionārajiem tālruņiem tiks pāradresēti uz pašvaldības darbinieku mobilo sakaru ierīcēm.

Darbu klātienē turpina:

-Ogres novada Klientu apkalpošanas centrs Ogrē, valsts pārvaldes vienotie klientu apkalpošanas centri Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē;

-kases Ogres novada pašvaldības iestādēs;

-Ogres novada pašvaldības policija;

-Ogres novada pašvaldības sociālās aprūpes centri.

Daļēji attālinātā režīmā strādā:

-Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa un Sociālais dienests – šīm iestādēm savā darbā maksimāli jāizmanto rakstveida process, dokumenti un lietas jāizskata attālināti. Pakalpojums tiek nodrošināts klātienē, ja lietas izskatīšanu vai dokumentu izsniegšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un ja lieta ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību nodrošināšanu, aizskārumu un objektīvu steidzamību, kā arī laulību reģistrācijas veikšanai;

-Ogres novada pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, kas nodrošina Ogres novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un komunālos pakalpojumus;

-Kultūras un veselības jomā nodarbinātajiem Ogres novada pašvaldības darbiniekiem atļauts strādāt klātienē, lai sagatavotu un veiktu kultūras un ar veselības uzlabošanu saistītas norises, pasākumus, tiešraides translāciju vai ierakstu, vai veidot audiovizuālu darbu. Kultūras iestādēs laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 19.00 var notikt organizēti profesionālās mākslas kolektīvu mēģinājumi, ierakstu, izrāžu un koncertu sagatavošana.

Rīkojumus par attālinātā darba organizāciju nav saistošs:

-Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēm;

-Tūrisma informācijas centram, kas apkalpo Ogres novada iedzīvotājus un viesus;

-pašvaldības muzejiem un iestādēm, kas īsteno muzeja funkcijas.