Ceturtdiena, 25.07.2024 06:26
Jēkabs, Žaklīna
Pirmdiena, 12. februāris, 2024 10:49

A/S “Conexus Baltic Grid” informē par gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām

Ogresnovads.lv
A/S “Conexus Baltic Grid” informē par gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām
Pirmdiena, 12. februāris, 2024 10:49

A/S “Conexus Baltic Grid” informē par gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām

Ogresnovads.lv

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka Ogres novada teritorijā atrodas gāzesvadi, pa kuriem nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inženiertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 41. punktu, aicinām iepazīties ar informāciju par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos sabiedrības gāzapgādes objektu, inženierkomunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

Conexus ir vienīgais dabasgāzes pārvades sistēmas operators Latvijā un sniedz iespēju sertificētiem tirgotājiem izmantot Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmu tirdzniecības realizēšanai ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī tuvākajos reģionos.