Sestdiena, 20.07.2024 18:51
Ramona, Ritma
Pirmdiena, 31. jūlijs, 2023 13:50

Aicina deputātus atbalstīt sabiedrības iniciatīvu

Vecāku Alianse
Aicina deputātus atbalstīt sabiedrības iniciatīvu
Unsplash.com
Pirmdiena, 31. jūlijs, 2023 13:50

Aicina deputātus atbalstīt sabiedrības iniciatīvu

Vecāku Alianse

Biedrība "Vecāku Alianse" aicina Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas deputātus atbalstīt Latvijas iedzīvotāju gribu neratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (tā saukto Stambulas konvenciju).

Saeimas komisijā ir iesniegta iniciatīva "Par Latvijas nepievienošanos "Stambulas Konvencijai"", kuru sabiedrības iniciatīvas platformā "ManaBalss" bija parakstījuši vairāk nekā 12 000 atbalstītāju. Iniciatīvas autors Andris Šimfs (biedrības “Vecāku Alianse” pārstāvis) uzsver, ka pilsoņu iniciatīvas mērķis nav noliegt vai mazināt vardarbības postu sabiedrībā, bet gan pasargāt mūsu valsts un tās iedzīvotājus no aizskarošas ideoloģijas, kas ir pretrunā ar tautas pamatvērtībām: "Atzīstot un apzinoties, ka vardarbība sabiedrībā un ģimenē ir nopietna un risināma problēma, jāatzīst, ka Stambulas konvencija (SK) nepiedāvā kvalitatīvi būtiskus pasākumus vardarbības novēršanai sabiedrībā papildus tiem, ko Latvijā jau nodrošina esošā likumdošana, toties papildus uzliek valstij smagu finansiālu, organizatorisku un ideoloģisku apgrūtinājumu, pieprasot pamatos pārveidot sabiedrības struktūru visās tās dzīves jomās - kultūrā, izglītībā, sociālajās normās, paradumos un tradīcijās, tai skaitā pārņemot kontroli pār cilvēku privātās dzīves telpu un ģimenes dzīvi."

Vēstulē Saeimas deputātiem vecāki pauž satraukumu īpaši par SK 14. pantu, kas uzdod SK dalībvalstīm veikt vajadzīgos pasākumus, lai visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļautu mācību vielu par tādiem jautājumiem kā sieviešu un vīriešu līdztiesība, tādas sociālās dzimtes/dženderu lomas, kas nav padarītas par stereotipiem, savstarpēja cieņa [..] un lai šī mācību viela būtu pielāgota audzēkņu spēju attīstības līmenim. “ Jēdziens „sociālās dzimtes/dženderu lomas, kas nav padarītas par stereotipiem” (angl. non-stereotyped gender roles) ir nekonkrēts un dažādi interpretējams, tādēļ nevaram izslēgt iespēju, ka cieņa pret tradicionālo jeb dabisko ģimeni (māte-tēvs-bērni) neietilpst šajā jēdzienā un Latvijas skolās bērniem turpmāk tiks mācīts cienīt visas iespējamās sociālās dzimtes/dženderu lomas, izņemot tradicionālās jeb dabiskās ģimenes lomas”, teikts vēstulē.

Vecāki uzsver, ka Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. Protokola 2. panta 2. teikums skaidri noteic, ka, veicot funkcijas, kuras valsts uzņemas attiecībā uz izglītību un mācībām, valsts ievēro vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņā ar viņu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem. Tādēļ valstij ir aizliegts veikt bērnu indoktrināciju, neievērojot vecāku reliģisko pārliecību un filozofiskos uzskatus. No tā skaidri izriet, ka valsts nedrīkst uzņemties šādas pirmšķietami indoktrinējošas starptautiskas saistības – ratificējot SK –, tādējādi pārkāpjot vecāku primārās tiesības bērnu izglītībā.

Laika posmā no 2021. gada 30. jūlija līdz 2022. gada 29. jūlijam tika savākts Latvijas Republikas vēsturē lielākais vēlētāju parakstu skaits referenduma ierosināšanai– 58 222 Latvijas Republikas balsstiesīgie pilsoņi atbalstīja vēlētāju iniciatīvu par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, kuros ir definēta dabiskā ģimene, kur tēvs ir vīrietis, māte – sieviete, kā arī noteiktas vecāku tiesības audzināt bērnus saskaņā ar savām vērtībām un pārliecību “ Ņemot vērā sabiedrības aktīvu interesi un bažas par SK neviennozīmīgi vērtējamām normām, kā arī ņemot vērā to, ka SK nav iespējams ratificēt ar kādām atrunām vai deklarācijām attiecībā uz SK ietverto ideoloģisko tvērumu, mēs uzskatām, ka pieņemt lēmumu par šādas konvencijas ratifikāciju, neuzklausot sabiedrības viedokli šajā jautājumā, ir ļoti liela politiķu kļūda, tāpēc aicinām Saeimas deputātus atbalstīt sabiedrības iniciatīvu par SK neratificēšanu un apturēt šo Ministru kabineta virzīto likumprojektu.”, teikts Biedrības “Vecāku Alianse” vēstulē.