Piektdiena, 12.04.2024 21:37
Ainis, Jūlijs
Svētdiena, 4. septembris, 2022 10:07

Aicina iepazīties ar rekomendācijām drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai

Veselības ministrija
Aicina iepazīties ar rekomendācijām drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai
Svētdiena, 4. septembris, 2022 10:07

Aicina iepazīties ar rekomendācijām drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai

Veselības ministrija

Pēdējo gadu laikā aizvien jaunu modernu tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu pieejamība ir veicinājusi plašāku dažādu tehnoloģiju pielietojumu ikdienā. Tās izmanto ne tikai pieaugušie darbā un brīvajā laikā, bet arī bērni – saziņai, izklaidei, kā arī mācībām.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, pieaug arī dažādi ar šo mobilo ierīču lietošanu saistītie veselības riski, kuri var negatīvi ietekmēt bērnu veselības rādītājus – fizisko un psihoemocionālo veselību, miega kvalitāti un ilgumu u.c., kas ilgtermiņā var radīt dažādas hroniskas slimības un atkarību riskus.


Lai mazinātu šos riskus Veselības inspekcijas izveidota starpnozaru darba grupa ir izstrādājusi Rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem ar mērķi veicināt bērnu drošību moderno tehnoloģiju lietošanā, mazinot moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību un tehnoloģiju radīto apdraudējumu, kā arī veicināt jēgpilnu moderno tehnoloģiju lietošanu bērniem dažādās vecuma grupās.


Rekomendācijās ir ietverti ieteikumi ekrānlaika ierobežojumiem, informācija par moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību, procesu atkarību, elektromagnētisko lauku, drošību internetā un citiem jautājumiem un tās ir paredzētas izglītības iestādēm un to darbiniekiem, pedagogiem, bērnu vecākiem, likumīgajiem pārstāvjiem un citiem, kas ikdienā saskaras ar dažāda vecuma bērniem.


Rekomendāciju izstrādē piedalījās Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts izglītības satura centra, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes pārstāvji, kā arī jomu speciālisti.

Informāciju sagatavoja Oskars Šneiders, VM Komunikācijas nodaļas vadītājs