Sestdiena, 20.07.2024 03:28
Ramona, Ritma
Sestdiena, 25. marts, 2023 05:06

Aicina iesniegt viedokļus un priekšlikumus par diviem saistošo noteikumu projektiem

ogresnovads.lv
Aicina iesniegt viedokļus un priekšlikumus par diviem saistošo noteikumu projektiem
Sestdiena, 25. marts, 2023 05:06

Aicina iesniegt viedokļus un priekšlikumus par diviem saistošo noteikumu projektiem

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes Izglītības jautājumu komitejas sēdē 23.martā tika pieņemts lēmums nodot saistošo noteikumu “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju” projektu un paskaidrojuma rakstu nodot sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir stipendijas studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kurā iegūst pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju. Stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt vidējās izglītības iestāžu absolventus studijām studiju programmās un piesaistīt kvalificētus pedagogus darbam Ogres novada (turpmāk - novads) izglītības iestādēs.

Saistošie dokumenti šeit:


Tāpat Ogres novada pašvaldības domes Izglītības jautājumu komitejas sēdē 23.martā tika pieņemts arī lēmums nodot saistošo noteikumu “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” projektu un paskaidrojuma rakstu nodot sabiedrības viedokļa noskaidrošanai.

Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu nodrošina bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu.

Saistošie dokumenti šeit:


Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektiem rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 6. aprīlim:

-Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);


-nosūtot Ogres novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001);


-elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: .