Piektdiena, 12.04.2024 21:43
Ainis, Jūlijs
Piektdiena, 1. decembris, 2023 10:38

Aicina izteikt viedokli par gadumijas uguņošanas laiku Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Aicina izteikt viedokli par gadumijas uguņošanas laiku Ogres novadā
Foto - pixabay.com
Piektdiena, 1. decembris, 2023 10:38

Aicina izteikt viedokli par gadumijas uguņošanas laiku Ogres novadā

Ogresnovads.lv

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts “Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laiku” un paskaidrojuma raksts. Saistošo noteikumu projektā ir noteikts uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laiks 31. decembrī Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldību likuma 44. panta pirmā daļa noteic, ka dome atbilstoši likumā vai Ministru kabineta noteikumos ietvertam pilnvarojumam izdod saistošos noteikumus. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā. Projekts un paskaidrojuma raksts aplūkojami šeit.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 15. decembrim - Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, un Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros; elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) var sūtīt uz e-pasta adresi .