Trešdiena, 24.04.2024 16:09
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 29. septembris, 2023 14:42

Aicina pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumiem

Ogresnovads.lv
Aicina pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumiem
Attēls - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 29. septembris, 2023 14:42

Aicina pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumiem

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība aicina līdz 2023.gada 10.oktobrim pieteikt pretendentus Ogres novada paš­valdības apbalvojumiem.

Titulu “Ogres Goda novadnieks”, kas ir augstākais pašvaldības apbalvojums, var piešķirt fiziskai personai par īpašiem nopel­niem Ogres novada labā valsts, sabiedriska­jā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnie­ciskajā darbā. Apbalvojums personai tiek piešķirts vienu reizi mūžā.

Titulu “Ogres Gada novadnieks” var piešķirt fiziskai personai par nozīmīgu ie­guldījumu saimnieciskajā darbībā, veselī­bas aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, novada attīstības un atpazīstamības vei­došanā vai citās novadam nozīmīgās jo­mās, vērtējot sasniegto laika posmā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim. Titulu “Ogres Gada novad­nieks” personai var piešķirt atkārtoti.

Pašvaldībai adresētajā iesniegumā par personas izvirzīšanu kādam no minētajiem apbalvojumiem jānorāda:

  • informācija par apbalvojumam izvirzīto personu: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās; vispusīgs nopelnu apraksts, par kuriem persona tiek ieteikta apbalvošanai; apbalvojuma veids, kuram persona tiek izvirzīta;
  • informācija par iesniedzēju: ja iesniegumu iesniedz fiziska persona, iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija; ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, iesniegumā jānorāda tās nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija.

Iesniegumus var iesniegt:

  • Ogres novada pašvaldības Klientu centrā Brīvības ielā 33, Ogrē;
  • Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC): Birzgales VPVKAC Lindes ielā 2, Birzgalē; Ikšķiles VPVKAC Peldu ielā 22, Ikšķilē; Ķeguma VPVKAC Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Lielvārdes VPVKAC Raiņa ielā 11a, Lielvārdē; Rembates VPVKAC Lielvārdes ielā 3, Rembatē; Tīnūžu VPVKAC “Kraujās” Tīnūžos;
  • novada pagastu pārvaldēs;
  • sūtot uz e-pasta adresi ogre­, parakstot ar elektronisko parakstu;
  • sūtot pa pastu – Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001.

Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas notiks 18.novembrī Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.