Svētdiena, 21.07.2024 21:57
Meldra, Meldris, Melisa
Ceturtdiena, 8. jūnijs, 2023 11:09

Aktīvi turpinās būvdarbi Ogres novadā

Ogresnovads.lv
Aktīvi turpinās būvdarbi Ogres novadā
Ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 8. jūnijs, 2023 11:09

Aktīvi turpinās būvdarbi Ogres novadā

Ogresnovads.lv

8. jūnijā pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

ĒKU PĀRBŪVE

Šogad ir būvniecības darbiem labvēlīgi laikapstākļi, tāpēc objektos ir ievērojams izbūves progress. Vairākos objektos būvniecības darbi ir beigušies, norit labiekārtošanas darbi, un šovasar notiks to oficiālā atklāšana.

Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

Objekts ir pabeigts un sagatavots nodošanai ekspluatācijā, to apsekojuši Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji, tiek gatavots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Šobrīd turpinās ēku aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām. Jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta zāle svinīgi tiks atklāta augustā Ogres pilsētas svētku laikā. Būvdarbu veikšanas ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība “MMG”, būvuzņēmējs – SIA “MONUM”.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-valsts-gimnazijas-jaunajai-ekai-sparu-svetki

Madlienas tirgus izbūves darbi

Pabeigti ir arī Madlienas tirgus laukuma izbūves darbi - veikti asfaltēšanas darbi, gājēju un tirdzniecības zonā izveidots betona bruģakmens klājums, izveidotas autonovietnes 22 automobiļiem, t.sk. 2 autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām, kā arī ar nojumi segta velonovietne 12 velosipēdiem. Izvietoti 5 rūpnieciski izgatavoti zaļā tirgus kioski, soliņi un mazgabarīta atkritumu tvertnes, pie gājēju celiņa blakus atpūtas zonai - informatīvais stends. Izveidota arī slita zirgu piesiešanai. Šī gada 16.jūnijā plānota tirgus laukuma atklāšana. Līgums par darbu veikšanu ar SIA “ASFALTBŪVE” noslēgts 2022. gada novembrī.

Jumpravas estrādes pārbūve

Piektdien, 9. jūnijā, tiks atklāta pārbūvētā Jumpravas estrāde. Estrādes rekonstrukcijas darbu ietvaros veikts dalībnieku garderobju telpu kosmētiskais remonts, atjaunotas laukakmeņu atbalsta sienas, kāpnes un asfalta segums, izveidota vieta kafejnīcai. Pēc pārbūves Jumpravas estrādē ir 310 sēdvietas, skatītāju zonas pirmā rinda paredzēta cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Veikta estrādes teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, izbūvētas pastaigu takas un bruģēti gājēju celiņi, gar celiņiem tik izvietoti soliņi un atkritumu urnas.

Ēkas pārbūve, jaunbūve Suntažu ielā 2, Ogrē

Suntažu ielā 2, Ogrē gan pārbūvējamajā ēkā, gan jaunbūvē būvdarbi ir pabeigti, tiek veikti sakopšanas darbi. Ēku kompleksu paredzēts atklāt šī gada augustā. Objekta izbūve tiek veikta projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Tajā ir paredzēti 10 grupu dzīvokļi (ar diennakts personāla atbalstu), 3 “atelpas brīža” vietas 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojums 63 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centra pakalpojums ar 10 vietām, kopumā 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbus veic Personu apvienība “RTS”.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/turpinas-ekas-ogre-suntazu-iela-2-parbuve

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvniecības darbi turpinās ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Ēkā notiek apkures sistēmas elektrotīklu, ventilācijas sistēmas, ūdensvada un kanalizācijas izbūve, grīdu, ģipškartona starpsienu, logu aiļu izbūve, palodžu uzstādīšana. Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/tiks-uzsakta-ekas-skolas-iela-4-ikskile-parbuve

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Pārbūves darbi turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkā, lai tajā ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi. Pabeigti sporta zāles vēdināmās fasādes apdares darbi, uzsākti apkures, ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi, izveidoti jaunā korpusa pamati, veikta hidroizolācija un pamatu iekšpuses piebēršana ar grunti. Zem 1. stāva sijām pa ēkas perimetru (vairākos piegājienos) un logu augšējiem laidumiem tiek izveidota betona josla, piegādātas 1.stāva pārseguma tērauda sijas, kuras drīzumā tiks pakāpeniski montētas uz jaunajām betona joslām. Uzsākti fasādes izbūves darbi, turpinās ēkas vecā korpusa esošās apdares demontāžas darbi, paralēli izbūvējot jaunu koka karkasu. Līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “KUUM” noslēgts 2022. gada novembrī, pārbūves darbus bija paredzēts pabeigt līdz šī gada beigām.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/pienem-lemumus-par-pasvaldiba-lidzfinansejuma-apjomu-jauna-bernudarza-celtniecibai-lielvarde-un-kaibalas-skolas-parbuvei

“Viļņu” mājas pārbūve Ķeipenē

Ķeipenē ēkas “Viļņi” pārbūves ietvaros notiek krāsošanas un flīzēšanas darbi, tiek veikta iestrādāto logu apdare, apkures elementu iegāde, jumta kārbu izveides darbi, uzsākti fasādes izbūves darbi. Līgums par ēkas pārbūvi par daudzfunkcionālu centru ar pilnsabiedrību “PN būve” noslēgts 2022. gada jūlijā, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada oktobrim.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-novada-spraigi-rit-buvniecibas-darbi

Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Pabeigti koku un krūmu zāģēšanas darbi, uzstādīts žogs un jūnijā tiek uzsākti zemes darbi, lai sagatavotos pamatu izbūvei. Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienība „CMB&NEWCOM” noslēgts 2022. gada decembrī. Līguma izpildes termiņš - 12 mēneši no tā noslēgšanas dienas.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/pienem-lemumus-par-pasvaldiba-lidzfinansejuma-apjomu-jauna-bernudarza-celtniecibai-lielvarde-un-kaibalas-skolas-parbuvei

IELU PĀRBŪVE

Saules prospekta pārbūve Ogrē

Saules prospektā tika ieklāta asfalta virskārta 180 m posmā starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu. Tiek veikta ielas šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve, noslēgumam tuvojas nobrauktuvju bruģēšanas darbi. Līgums par ielas pārbūvi 700 metru garumā (posmos starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu un posmā starp Zilokalnu prospektu un Vidus prospektu) noslēgts 2022. gada jūlijā ar SIA “MRG Būve”, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada jūlija beigām.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/uzsakta-saules-prospekta-ogre-parbuve


Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras iela) pārbūve Lielvārdē

Šonedēļ tika ieklāts asfalts Uzvaras ielā. Tā ir pirmā no piecām ielām, kurā ieklāts asfalts un kurā būvdarbi tuvojas noslēgumam. Pārējās ielās vēl turpinās drenāžas, gultnes izbūves, ietvju apmaļu, drenējošā slāņa un šķembu pamata izbūves darbi. Stacijas un Uzvaras ielā darbus veic būvuzņēmējs SIA “MT Sēta”, Meža ielā un Rembates ielā - SIA “DSM Meistari”, A.Pumpura ielā - SIA “AB Rent”. Visu ielu pārbūves darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/uzsakta-piecu-ielu-seguma-parbuve-lielvarde

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros turpinās lietus kanalizācijas izbūves darbi posmā no Viestura alejas līdz Dārza ielai (izpilde ir apmēram 60%), tāpēc šajā posmā joprojām ir vienvirziena satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA “MT Sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022. gada oktobrī, darbi jāpabeidz līdz šī gada septembra vidum.

Vairāk par objektu: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/tuvakaja-laika-tiks-uzsakta-strelnieku-prospekta-ogre-parbuve