Otrdiena, 23.04.2024 14:32
Georgs, Jurģis, Juris
Otrdiena, 31. maijs, 2022 11:14

Amatā ieceļ Ikšķiles un Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas

ogresnovads.lv
Amatā ieceļ Ikšķiles un Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas
Otrdiena, 31. maijs, 2022 11:14

Amatā ieceļ Ikšķiles un Birzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 26. maijā deputāti lēma Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Čiekuriņš” vadītājas amatā iecelt Iritu Baltkāji (foto pa kreisi) un Birzgales PII “Birztaliņa” vadītājas amatā - Sanitu Čodori (foto pa labi). Abas jaunos amata pienākumus sāka pildīt 27. maijā.

Ikšķiles PII "Čiekuriņš" vadītāja Irita Baltkāje

Jau informējām, ka domes sēdē šī gada 27. janvārī deputāti pieņēma lēmumu uzteikt noslēgto darba līgumu ar iepriekšējo bērnudārza “Čiekuriņš” vadītāju Laimīti Seņkāni-Sosti. Tika izsludināts konkurss uz vakanto amatu un, izskatot pieteikumus, PII “Čiekuriņš” amata pretendentu vērtēšanas komisija sniedza priekšlikumu amatam izvirzīt Iritu Baltkāji, ko deputāti apstiprināja.

I.Baltkāje Ikšķiles PII “Čiekuriņš” bija vadītāja pienākumu izpildītāja, veica vadītāja vietnieces pienākumus izglītības jomā, strādāja par pirmsskolas skolotāju un IT Mentori. I.Baltkāje uzskata, ka viņas līdzšinējā pieredze ir kā iedvesma kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā bērniem, atbalsts kolēģiem šajā grūtajā laikā un iestādes darba nodrošināšanā ikdienā, komunikācijā ar vecākiem pozitīvā gaisotnē. I.Baltkāje ir vadījusi Tīnūžu sākumskolas Metodisko komisiju un piedalījusies skolas Metodiskajā padomē. Par PII “Čiekuriņš” darba prioritāti jaunā vadītāja uzskata sadarbību ar iestādes vecāku padomi, pedagogu digitālās kompetences paaugstināšanu, mācību procesa efektivitātes nodrošināšanu un izvērtēšanu, kā arī novada bērnu nodrošināšanu ar peldētapmācību. 

“Mans aicinājums ir palīdzēt iestādes darbiniekiem un vecākiem veidot pozitīvu savstarpējo sadarbību ikdienā, attīstīt mikroklimatu pedagogu profesionālai izaugsmei katra izvēlētajā jomā, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, logopēdija vai iekļaujošā izglītība, turpināt ieviest jaunākās digitālās tehnoloģijas mācību procesā un vienmēr kā prioritāti izvirzīt bērnu,” atklāj I.Baltkāje. 

Birzgales PII "Birztaliņa" vadītāja Sanita Čodore

Tāpat deputāti domes sēdē 27. janvārī pieņēma lēmumu ar šī gada 28. janvāri aizbeigt darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējo Birzgales PII “Birztaliņa” vadītāju Anitu Skosu un līdz jauna darbinieka iecelšanai vakantajā amatā iestādes vadītāja pienākumus pildīja Birzgales PII “Birztaliņa” vadītāja vietniece Sanita Čodore. Tika izsludināts konkurss uz vakanto amatu un, izskatot pieteikumus, PII “Birztaliņa” amata pretendentu vērtēšanas komisija sniedza priekšlikumu amatam izvirzīt S.Čodori, ko deputāti apstiprināja.

S.Čodorei ir ilgstoša pieredze darbā pirmsskolā – ir strādājusi par pirmsskolas pedagogu, dabas vides estētikas speciālisti, jau otro gadu darbojas kā silto smilšu speciāliste. Labi orientējas pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošos tiesību aktos, ir pieredze gan pirmsskolas izglītības iestādes darba organizēšanā, gan rīkojumu un normatīvo aktu izstrādē. S.Čodorei ir pieredze arī iestādes budžeta sastādīšanā un realizācijā. “Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādē “Birztaliņa” pildu arī izglītības metodiķa pienākumus, līdz ar to man ir skaidrs redzējums par kvalitatīvu pirmsskolas izglītību,” norāda S.Čodore, kura uzskata, ka PII “Birztaliņa” jāturpina realizēt pirmsskolas izglītības programmas un  licencētās speciālās izglītības programmas, jānodrošina iekļaujošā izglītība un mūsdienīgu izglītības procesu - caurvijas prasmes, kurās bērns apgūst un attīsta dzīvē nepieciešamos pamatus. Bērnudārza vadītāja strādās, lai PII “Birztaliņa” pilnveidotos uz bērna attīstību vērsta vide un attīstītos metodiskais nodrošinājums, kā arī stiprinās pedagoģisko kolektīvu, atbalstot kvalifikācijas paaugstināšanu, savstarpējo mācīšanos un pieredzes apmaiņu.