Svētdiena, 21.07.2024 22:43
Meldra, Meldris, Melisa
Trešdiena, 5. oktobris, 2022 09:43

Apstiprina siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu Ķegumā un Birzgalē

ogresnovads.lv
Apstiprina siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu Ķegumā un Birzgalē
Trešdiena, 5. oktobris, 2022 09:43

Apstiprina siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu Ķegumā un Birzgalē

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 29. septembrī tika apstiprināta SIA “Ķeguma stars” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā 2022. /2023. gada apkures sezonai.

Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnijā starp Ķeguma novada domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ķeguma stars” noslēgto līgumu, uzņēmums nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Ķeguma novada pašvaldības teritorijā, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Pašvaldībā 2022. gada 17. augustā saņemts SIA “Ķeguma stars” iesniegums, kurā izteikts lūgums noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā 2022. /2023. gada apkures sezonai. Iesniegumam pievienota Ķeguma pilsētas siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa ieņēmumu/ izdevumu aplēse, kā arī Ogres novada pašvaldības Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins un atlīdzības noteikšanas komisijas sēdes 2022. gada 7. septembra protokols.

Domes sēdē tika apstiprināta SIA “Ķeguma stars” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu Ķeguma pilsētā un Birzgales ciemā 109,58 EUR/MWh bez PVN no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim.

Komiteju sēdē 22. septembrī P/A “Ogres komunikācijas” direktora p.i. Artūrs Robežnieks skaidroja, ka, ņemot vērā piešķirto valsts atbalstu, faktiski iedzīvotājiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa būs 88 EUR/MWh. Piemēram, par 32 m2 lielu vienistabas dzīvokli Ķegumā vai Birzgalē rēķins par siltumapgādi pieaugs par 23 eiro, par 54 m2 lielu trīsistabu dzīvokli – par 34 eiro. Siltumapgādes cenas pieaugumu var ietekmēt laika apstākļi.