Sestdiena, 20.07.2024 02:21
Ramona, Ritma
Trešdiena, 5. oktobris, 2022 12:09

Apstiprina vienotus apbalvojumu veidus Ogres novadā

ogresnovads.lv
Apstiprina vienotus apbalvojumu veidus Ogres novadā
Trešdiena, 5. oktobris, 2022 12:09

Apstiprina vienotus apbalvojumu veidus Ogres novadā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības dome 29. septembrī apstiprināja Ogres novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.

Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikumsnosaka Ogres novada pašvaldības apbalvojumu  veidus, to piešķiršanas, pasniegšanas un anulēšanas kārtību.Pašvaldības apbalvojumu mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Ogres  novada labā.

Pašvaldības apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir:

-tituls “Ogres Goda novadnieks”;

-tituls “Ogres Gada novadnieks”;

-Atzinības raksts;

-Pateicības raksts.

Tituls “Ogres Goda novadnieks” ir augstākais pašvaldības apbalvojums un tiek piešķirts fiziskai personai par īpašiem nopelniem Ogres novada labā valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Persona, kurai piešķirts tituls “Ogres Goda novadnieks”, tiek pasniegta Goda zīme, Apliecinājuma raksts par šī titula piešķiršanu un izmaksāta vienreizēja naudas balva 3 minimālo mēnešalgu apmērā. Titulu “Ogres Goda novadnieks” piešķir vienu reizi gadā. Apbalvojumu pasniedz Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī. Tituls “Ogres Goda novadnieks” katrā attiecīgajā gadā var tikt piešķirts ne vairāk kā 3 personām.

Titulu “Ogres Gada novadnieks” var piešķirt fiziskai personai par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, novada attīstības un atpazīstamības veidošanā vai citās novadam nozīmīgās jomās, vērtējot iepriekšējā gadā sasniegto. Personai, kurai piešķirts tituls “Ogres Gada novadnieks”, tiek pasniegts Apliecinājums par šī titula piešķiršanu un izmaksāta vienreizēja naudas balva vienas minimālās mēnešalgas apmērā. Titulu “Ogres Gada novadnieks” piešķir vienu reizi gadā, apbalvojumu pasniedz Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 18. novembrī. Tituls “Ogres Gada novadnieks” katrā attiecīgajā gadā var tikt piešķirts ne vairāk kā 10 personām.

Atzinības rakstu var piešķirt par godprātīgu, ilggadēju darbu un sasniegumiem profesionālajā jomā, sabiedrisko darbu, par ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veidošanā, kā arī citās novadam nozīmīgās darbības jomās. Personai, kurai piešķirts Atzinības raksts, var izmaksāt naudas balvu, ja šīm mērķim ir paredzēts finansējums pašvaldības kārtējā gada budžetā. Atzinības rakstu par jauniem nopelniem un sasniegumiem personai var piešķirt atkārtoti.

Pateicības rakstu personai var piešķirt par sasniegumiem noteiktās darbības jomās, panākumiem skatēs, konkursos, aktīvu sabiedrisko darbu.

Pašvaldībai adresētajā iesniegumā par personas izvirzīšanu kādam no minētajiem apbalvojumam jānorāda: apbalvojumam izvirzītās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās; vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem persona tiek ieteikta apbalvošanai; apbalvojuma veids, kuram persona tiek izvirzīta. Ja iesniegumu iesniedz fiziska persona, iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija; ja iesniegumu iesniedz juridiska persona, iesniegumā jānorāda tās nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija.

Iesniegumu par personas izvirzīšanu titula “Ogres Goda novadnieks” vai titula “Ogres Gada novadnieks” piešķiršanai var iesniegt līdz katra gada 10. oktobrim, pārējiem apbalvojumiem – pēc nepieciešamības.

Ar pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu saistīto organizatorisko darbu veic pašvaldības izveidota Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisija.

Līdz ar Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma pieņemšanu tiek atcelti vēsturisko novadu – Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres – pašvaldību apbalvojumu nolikumi, savukārt bijušo pašvaldību piešķirtie apbalvojumi tiek atzīti par spēkā esošiem,  bet nav pielīdzināmi jaunajā nolikumā noteiktajiem apbalvojumiem.