Svētdiena, 16.06.2024 22:06
Justīne, Juta
Ceturtdiena, 21. decembris, 2023 18:20

Apstiprināta Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes izveide

Ogresnovads.lv
Apstiprināta Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes izveide
Foto - www.ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 21. decembris, 2023 18:20

Apstiprināta Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes izveide

Ogresnovads.lv

21. decembrī Ogres novada pašvaldība dome pieņēma lēmumu par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde” izveidi, kas savu darbību uzsāks no 2024. gada 1. februāra.

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunajā Ogres novadā pašvaldībai noteiktās funkcijas kultūras, vēstures un tūrisma jomā īsteno pašvaldības kultūras centri un tautas nami, bibliotēkas, muzeji un kultūras mantojuma centri, kas darbojas gan kā pastāvīgas pašvaldības iestādes, gan kā pašvaldības iestādes struktūrvienības. Lai uzlabotu un pilnveidotu pašvaldības administrācijas institucionālo sistēmu un nodrošināt vienotu attīstību kultūras, vēstures un tūrisma jomā, domes deputāti nolēma par nepieciešamību izveidot Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldi.

Pārvaldes darbības mērķis būs nodrošināt pašvaldības kompetenci kultūras un tūrisma jomās, veicinot kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras pakalpojumu pieejamību, tūrisma, vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā vienotu mārketinga, zīmolvedības, kultūras un tūrisma attīstības politikas īstenošanu pašvaldībā.

Tās struktūrā darbosies vadītājs, viņa vietnieks kultūras jautājumos un vietnieks tūrisma jautājumos, kas ir pašreizējais Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs, projekta vadītājs, mārketinga speciālists, lietvedis saistībā ar personāla un juridiskajiem jautājumiem, šo amata vienību pārceļot no centrālās administrācijas, kā arī tiks pārņemti visi pašreizējās Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļas darbinieki. Pārvaldes pakļautībā tiks iekļautas visas Ogres novada pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, kas īsteno pašvaldības funkcijas kultūras, tūrisma, vēstures un bibliotēku jomā.