Otrdiena, 16.04.2024 20:33
Alfs, Bernadeta, Mintauts
Sestdiena, 23. jūlijs, 2022 14:46

Apstrīd būvvaldes atteikumu izdot būvatļauju tirdzniecības centra būvniecībai Ikšķilē

ogresnovads.lv
Apstrīd būvvaldes atteikumu izdot būvatļauju tirdzniecības centra būvniecībai Ikšķilē
Sestdiena, 23. jūlijs, 2022 14:46

Apstrīd būvvaldes atteikumu izdot būvatļauju tirdzniecības centra būvniecībai Ikšķilē

ogresnovads.lv

Finanšu komitejas sēdē 21. jūlijā tika izskatīts jautājums par Ogres novada būvvaldes lēmuma atteikt SIA “Plesko Real Estate” izdot būvatļauju tirdzniecības centra jaunbūvei Peldu ielā 2, Ikšķilē, apstrīdēšanu.

Šī gada 28. aprīlī pašvaldībā saņemts SIA “Plesko Real Estate” iesniegums par būvvaldes 2022. gada 30. marta lēmuma apstrīdēšanu. Būvvalde lēmusi atteikt būvatļauju, jo publiskās apspriešanas laikā 431 persona izteikusi savu viedokli parbūvniecības ieceri, no kurām tikai divas personas ieceri atbalstīja, savukārt 429 personas - neatbalstīja. Sabiedrībai radīja bažas, ka tirdzniecības centra būvniecība ietekmēs visu apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību, kā arī negatīvi ietekmēs satiksmes drošību. Tāpat sabiedrība pauda viedokli, ka būvniecībai paredzētā vieta ir ainaviski ļoti nozīmīga, un liela tirdzniecības centra izbūve vizuāli ietekmēs Ikšķiles brīvdabas estrādi vairākos skatu punktos, tai skaitā no estrādes kalna uz Daugavu, ko, izvērtējot ieceres materiālus, secinājusi arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, norādot, ka tirdzniecības centra būvniecībai paredzētā vieta ir ainaviski ļoti nozīmīga un liela tirdzniecības centra izbūve vizuāli ietekmēs Ikšķiles brīvdabas estrādi vairākos skatu punktos. Minētā iecere sabiedrībā radījusi arī bažas par esošo savrupmāju īpašumu vērtības samazināšanos.

Būvvalde norādīja, ka, īstenojot būvniecības ieceri, apkārtesošajiem iedzīvotājiem tiks radīta nedroša vide kravas transporta plūsmas gar skolas teritoriju dēļ, kā arī veidosies smakas un troksnis gan būvdarbu laikā, gan visā būves ekspluatācijas laikā. Izskatot ieceres materiālus, būvvalde arī secinājusi, ka izstrādātā būvniecības iecere neatbilst Ikšķiles novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2021 “Ikšķiles novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, kā arī plānotā tirdzniecības centra būve un asfaltbetona seguma laukuma mērogs būs nesamērīgs un neatgriezeniski izmainīs Ikšķiles vēsturiski veidojušās apkaimes ainavas struktūru, kas nesaskan ar Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam telpiskās attīstības perspektīvo mērķi saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas.

Finanšu komiteju sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka ieceres attīstītāji nemaz nebija sagatavojuši vizualizācijas konkrētajā vidē, tikai vispārīgu tipveida projektu, kā arī plānotā tirdzniecības centra ēka atrastos tuvu kultūrvēsturiskam pieminekim – Ikšķiles estrādei, negatīvi ietekmējot apkārtējo ainavu, un pauda atbalstu būvvaldes lēmumam ieceri noraidīt. “Turpināsim runāt ar attīstītajiem, varbūt varēsim piedāvāt kādu citu variantu, kur ieceri īstenot,” norādīja E.Helmanis.

Izskatot sagatavoto lēmumprojektu, Finanšu komitejas deputāti lēma virzīt uz domes sēdi sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz atstāt negrozītu Ogres novada būvvaldes lēmumu atteikt izdot būvatļauju tirdzniecības centra jaunbūvei Peldu ielā 2, Ikšķilē, un SIA “Plesko Real Estate” sūdzību noraidīt.