Svētdiena, 23.06.2024 16:41
Līga
Trešdiena, 5. aprīlis, 2023 10:56

Ar ES fondu atbalstu iedzīvotājiem būs iespēja nomainīt neefektīvas apkures iekārtas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Ar ES fondu atbalstu iedzīvotājiem būs iespēja nomainīt neefektīvas apkures iekārtas
Unsplash.com
Trešdiena, 5. aprīlis, 2023 10:56

Ar ES fondu atbalstu iedzīvotājiem būs iespēja nomainīt neefektīvas apkures iekārtas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2023. gada 4. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais noteikumu projekts* par gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošanu, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas. Noteikumu projekts paredz uzsākt Eiropas Savienības (ES) fondu finansētu grantu programmu 12,44 milj. eiro apmērā, lai Latvijā samazinātu gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi no apkures iekārtām Latvijas pilsētās.

Projekta mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.

Pateicoties šīm investīcijām, līdz 2025.gada beigām tiks panākts piesārņojuma smalko daļiņu emisiju samazinājums vismaz 50 tonnas gadā.

Šīs investīcijas ir iekļautas ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam stratēģiski svarīgo pasākumu sarakstā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā.

Aptuveni 1200 mājsaimniecību varēs saņemt ES fondu finansējuma grantu 50-95% apmērā atkarībā no projektā paredzētajām tehnoloģijām dzīvojamo māju apkurē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanai.

Ar ES fondu finansējumu apkures iekārtu nomaiņai viendzīvokļa un divdzīvokļu mājās, kur siltumapgāde tiek nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo, un mazajās daudzdzīvokļu mājās, kur siltumapgāde tiek nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo, tiks atbalstīti pieslēgumi centralizētajai siltumapgādes sistēmai ar apkures un karstā ūdens sadales sistēmu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi (ja nepieciešams), siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) uzstādīšana, ietverot elektrotīkla pieslēguma nepieciešamās jaudas palielināšanu (ja tas ir nepieciešams), koksnes biomasas apkures katlu uzstādīšana, kas piemērots granulu kurināmajam. Papildu siltumsūkņu un granulu apkures katlu uzstādīšanai būs iespējams uzstādīt arī saules paneļu sistēmas (ar pieslēgumu elektrotīklam), veikt apkures sistēmas ar sildelementiem pilnīgu atjaunošanu, pārbūvi vai izveidi.

Projektus varēs iesniegt privātmāju un mazo daudzīvokļu ēku dzīvokļu īpašnieki, fiziskas un privāto tiesību juridiskas personas, vai to pilnvarotās personas, kur ēkas siltumenerģijas jaudas pieprasījums ir līdz 50 kW (ne lielākas ēkas kā 8 – 12 dzīvokļu, divstāvu vai triju stāvu mājas). Atbalsts paredzēts ekspluatācijā nodotām mājām (ēka nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs gadus), tai skaitā daudzdzīvokļu ēku dzīvokļa īpašumā vai dzīvokļa īpašumos, ja nav iespējams investīcijas veikt dzīvojamai mājai vienotā risinājumā. Papildus dzīvojamai mājai izvirzīta prasība, ka kopējai lietderīgai platībai jāpārsniedz 50 m2 un tā sasniedz apkures patēriņa E klasi vai efektīvāku klasi.

Projektus varēs pieteikt mājokļu īpašnieki no visām Latvijas pilsētām, vienlaikus prioritāri projekti īstenojami Rīgas, Liepājas un Rēzeknes valstspilsētu teritorijās, kur konstatēti gaisa piesārņojuma normatīvu robežlielumu pārsniegumi (atbilstoši Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.-2030. gadam noteiktajiem pasākumiem).

Investīcijas ietvaros projektus īsteno 24 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim. Projektu iesniegumu atlasi un līgumu slēgšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

*Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi