Sestdiena, 13.04.2024 16:23
Egils, Egīls, Nauris
Otrdiena, 12. decembris, 2023 10:14

Ar svinīgu pasākumu noslēdzies projekts “Proti un Dari”

Ogresnovads.lv
Ar svinīgu pasākumu noslēdzies projekts “Proti un Dari”
Foto: Gints Ivuškāns
Otrdiena, 12. decembris, 2023 10:14

Ar svinīgu pasākumu noslēdzies projekts “Proti un Dari”

Ogresnovads.lv

Šī gada 30. novembris bija ļoti zīmīgs visiem iesaistītajiem projektā “Proti un Dari”, jo šī bija projekta noslēguma diena, kuru noslēdza ar Jaunatnes starptautisko programmas aģentūras (JSPA) rīkotu konferenci.

Ogres novadā šis projekts sadarbībā ar Eiropas Sociālo fondu un JSPA tika īstenots no 2016. gada. Tā galvenā vērtība bija atbalsta sniegšana NEET jauniešiem (jaunieši, kuri nemācās, nestrādā un nav reģistrēti NVA), lai sekmētu viņu atgriešanos izglītības apguvē vai nodarbinātībā. Ogres novadā projektā iesaistījās vairāk nekā 300 jauniešu, no kuriem aptuveni 70% uzreiz pēc dalības projektā atgriezās izglītībā vai nodarbinātībā, bet vairāk kā 50 % jauniešu vēl pēc gada kopš programmas beigšanas turpināja apgūt izglītību vai strādāt.

Konferenci atklāja JSPA direktore Līga Lejiņa, pēc tam sekoja pieaicināto jomas ekspertu uzstāšanās. Pasākuma noslēgumā JSPA Struktūrfondu nodaļas vadītājs Raitis Imša sniedza projekta ieviešanas rezultātu pārskatu pa Latvijas reģioniem un aicināja uzstāties atsevišķu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kuri sasniedza ļoti labus projekta rezultātus, lai dalītos ar projekta īstenošanas metodēm, pieredzes stāstiem, kā arī vērtīgām atziņām par projektu. No Ogres novada Izglītības pārvaldes tika aicināta izglītības projektu koordinatore Anna Ločmele. Pasākuma nobeigumā JSPA direktore Līga Lejiņa un Struktūrfondu nodaļas vadītājs Raitis Imša pateicās  visiem sadarbības partneriem un pasniedza atzinības un pateicības rakstus katrai no pašvaldībām, kuras iesaistījās projekta īstenošanā.

Liela daļa jauniešu grib mācīties vai strādāt un būt aktīvi sabiedrības locekļi, bet nereti dažādu apstākļu un dzīves situāciju dēļ viņiem tas neizdodas. Jauniešu, kuri nemācās un nestrādā, stāvoklis neuzlabojas vai gluži otrādi pasliktinās. Tāpēc šādi projekti kā “Proti un Dari” ir ļoti būtiski, jo sniedz ne tikai finansiālu atbalstu, lai apgūtu specifiskus kursus, mācības, speciālistu konsultācijas, apmeklētu jauniešu centrus un līdzīgas aktivitātes, bet sniedz tik ļoti nepieciešamo emocionālo atbalstu, ceļ pašapziņu, motivāciju, sniedz iespēju ieguldīt resursus sevis attīstīšanā un savas dzīves apstākļu uzlabošanā. Pateicoties programmas atbalstam, uzlabojas ne tikai jauniešu iespējas mācīties vai strādāt, bet viņi var sniegt atbalstu savai ģimenei un draugiem, piemēram, nokārtojot autovadītāja tiesības, lai spētu vieglāk atrast darbu, vai sākot pelnīt sev iztikas līdzekļus. Tāpēc projekta patiesais ieguvums ir daudz lielāks un nav izmērāms tikai skaitļos vien.

Ogres novada pašvaldība un Ogres novada Izglītības pārvalde pateicas par lielisko sadarbību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, tās direktorei Līgai Lejiņai, Struktūrfondu nodaļas vadītājam Raitim Imšam un projektu vadītājai Agijai Ābiķei-Kondrātei. Tāpat Ogres novada augstie rezultāti nebūtu iespējami bez programmas vadītāju Gunitas Bogdanovas, Ramonas Leitānes, Ilonas Reinholdes, Zaigas Matvejānes, un mentoru Gitas Beļinskas, Lauras Krūmiņas, Luīzas Taubes un Ilzes Konovalovas iesaistes.

Projekts “Proti un Dari!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. To īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām. Ogres novadā projekta darbību koordinē Ogres novada Izglītības pārvalde.