Trešdiena, 24.04.2024 15:51
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 31. marts, 2023 06:04

Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ogres novadā

ogresnovads.lv
Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ogres novadā
Piektdiena, 31. marts, 2023 06:04

Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā un Ogres novadā

ogresnovads.lv

Ogres novada Sociālais dienests turpina sniegt  atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas izraisītā kara dēļ ir pametuši savu valsti un apmetušies Ogres novada administratīvajā teritorijā.

Ogres novadā  pašlaik dzīvo 370 Ukrainas civiliedzīvotāji jeb 176 mājsaimniecības.

Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri sniedz apliecinājumu par savu uzturēšanos novadā vai reģistrējas pirmreizēji, Ogres novada Sociālajā dienestā  - Upes prospektā 16, Ogrē, tiek pieņemti divas reizes nedēļā:

-pirmdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00

-ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 12.00

!!! Ja sociālās palīdzības saņemšanai ir nepieciešama materiālās situācijas izvērtēšana, Ukrainas civiliedzīvotāju pieņemšana notiek Ogres novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietās noteiktajos klientu pieņemšanas laikos - skatīt https://www.ogresnovads.lv/lv/socialo-dienestu-kontakti

Sociālais dienests Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošina:

-konsultācijas dažādos jautājumos;

-sociālo palīdzību;

-iespēju robežās psihologa pakalpojums gan individuāli, gan atbalsta grupā (personām, kuras apmetušās pašvaldības nodrošinātajās telpās), gan pašpalīdzības grupā (personām, kuras apmetušās pie privātpersonām).

                          ________________________________________________________________________

Palīdzības sniegšanu Ukrainai, t.sk. jautājumus saistībā ar Ukrainas bēgļiem koordinē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja asistente Dace Līva, tālr. 29129877, e-pasts .

Jautājumus saistībā ar bēgļu iekārtošanu darbā koordinē Ogres novada pašvaldības speciālists sadarbības jautājumos ar uzņēmējiem Nauris Vējonis, tālr. 20218049, e-pasts .

Jautājumos saistībā ar Ukrainas bēgļu iesaisti Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs jāvēršas Ogres novada Izglītības pārvaldē:

                  * par bērnu iekārtošanu pirmsskolas izglītības iestādē atbild Evija Slise, galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos, tālr. 65055384, e-pasts ;

                    * par bērnu iekārtošanu vispārējās izglītības iestādē atbild Sandra Čivča, galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos, tālr. 20223212, e-pasts .

Jautājumos par ārkārtas aizbildņa statusu kārtošanu bērniem, kuri no Ukrainas ieceļojuši Latvijā bez vecāku vai aizbildņu pavadības, jāvēršas Ogres novada bāriņtiesā, kas veiks potenciālo aizbildņu atbilstības novērtējumu aizbildņa pienākumu veikšanai. Tālruņi informācijai:

Ogrē – 65023385; 65021607;

Madlienā – 65055152;

Lielvārdē – 65053838;

Ķegumā – 65038842;

Ikšķilē – 65020895.

__________________________________________________________________________

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas militārā iebrukuma un izvērstās karadarbības dēļ ir ieradušies Latvijā un kurus uzņēmušas ģimenes Ogres novadā, ir jāvēršas Ogres novada pašvaldībā pie sekretāres Vitas Avotiņas, tālr. 65049156, e-pasts: . Pēc sazināšanās ar sekretāri informācija par katru ģimenē izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju tiks ievadīta vienotajā reģistrā.

Pēc reģistrācijas persona, kura ir uzņēmusi pie sevis Ukrainas civiliedzīvotāju, palīdz šim Ukrainas pilsonim nokļūt Pilsonības un migrācijas pārvaldes (PMLP) Ogres nodaļā Brīvības ielā 44, Ogrē, lai noformētu uzturēšanās atļauju Latvijā (atļaujas noformēšanai ir nepieciešama katra Ukrainas civiliedzīvotāja fotogrāfija, 4x3 cm, tāpēc pirms došanās uz PMLP ir jāaiziet uz foto salonu Brīvības ielā 22/24, Ogrē).

Sociālās palīdzības jautājumus risina Ogres novada Sociālais dienests Upes prospektā 16, Ogrē (tālr. 65022922,  65023360, e-pasts ).

                             ________________________________________________________________________

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai

(informāciju apkopo Ekonomikas ministrija)

________________________________________________________________________     

Anketa uzņēmumiem, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – LIAA)

  ________________________________________________________________________

Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas

(informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).