Sestdiena, 20.07.2024 22:42
Ramona, Ritma
Ceturtdiena, 6. jūnijs, 2024 11:22

Atjaunojot Ogres vēsturisko centru, meklēs kompromisu

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Atjaunojot Ogres vēsturisko centru, meklēs kompromisu
Foto: Ogres novada arhīvs
Ceturtdiena, 6. jūnijs, 2024 11:22

Atjaunojot Ogres vēsturisko centru, meklēs kompromisu

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem

Jau tuvākajā laikā Ogres novada pašvaldība plāno uzsākt vērienīga projekta īstenošanu, kas būtiski uzlabos Ogres vizuālo identitāti, sakārtojot teritoriju Rīgas ielas, Kalna prospekta, Grīvas prospekta, Skolas ielas un Brīvības ielas posmos. Šā projekta īstenošana raisījusi bažas Brīvības ielas 5 iedzīvotājos, kuri satraucas, ka tiks apgrūtināta piekļuve viņu īpašumam. Pašvaldības vadība sola meklēt kompromisu un rast risinājumu, lai iedzīvotāju dzīves kvalitāte nepasliktinātos.

Projekta ietvaros Ogres vēsturiskajā centrā Brīvības ielā, kas jau daudzus gadus, ja tā var teikt, nonācis aizmirstībā un pamazām degradējas, plānots izveidot Neatkarības laukumu un attiecīgi pārbūvēt tam pieguļošās teritorijas. Ēkā Brīvības ielā 2 taps Brīvības ceļa ekspozīcija, kas kopā ar laukumu radīs vienotu ansambli. Brīvības ielā 3 plānots izbūvēt rotaļlaukumu un autostāvlaukumu, rotaļlaukumā iedzīvinot rožu tēmu. Savukārt bijušo Ogres Tautas namu Rīgas ielā 15 paredzēts pārbūvēt, izveidojot Muzikālo teātri. 

mceu_39965475221717662075894.png

Vizualizācija. Pēc projekta īstenošanas Ogres vēsturiskais centrs iegūs jaunu veidolu 

Neatkarības laukumā gājējiem droša vide 

OVV jau rakstīja, ka Neatkarības laukums būs multifunkcionāls. Tas ietvers digitālu strūklaku kā tēlniecisku veidojumu ansambli, kas ataino Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākos posmus no 1918. gada līdz mūsdienām caur novada prizmu, tostarp cildinot Ogres novada nozīmīgākās personības Latvijas vēstures attīstības kontekstā.

Papildus strūklakas ansamblim laukumā paredzēts veidot digitālās projekcijas, ar to palīdzību cildinot nozīmīgus notikumus, cilvēkus un Latvijas neatkarību kopumā. Laukuma seguma koncepcija tiks veidota, iedvesmojoties no Daugavas upes plūduma, kas simboliski iezīmē laika tecējuma pagātnes, tagadnes un nākotnes līnijas, vienlaikus simbolizējot arī cilvēka dzīves tecējumu. Neatkarības laukumā būs droša un gājējiem (īpaši bērniem) pieejama vide. 

Rotaļlaukuma un autostāvlaukuma izbūvi Brīvības ielā 3 plānots īstenot projekta otrajā kārtā. Ap autostāvlaukumu būs krāšņi rožu apstādījumi. Paredzēts, ka stāvlaukums kalpos gan nākotnē ieplānoto sabiedrisko objektu apmeklētājiem, gan arī jau šobrīd esošo iestāžu klientiem, piemēram, Zemgales rajona tiesas, Valsts policijas apmeklētājiem. 

mceu_66716494931717662127736.jpg

Rožu tēmu plānots iedzīvināt arī rotaļlaukuma būvniecībā. Tā koncepcija veidota, pētot parka rozes formas, krāsas, detaļas un faunu. Rotaļlaukumu paredzēts aprīkot ar sensorajām aktivitātēm, nelielu karuseli zieda formā, līdzās tam izvietojot dažādu veidu un intensitātes mūzikas instrumentus, šūpoles, batutus un sfēru elementus, kā arī smilšu kasti. Centrālo zonu atvēlēs aktīvai darbībai, kas iekļaus slīdkalniņu, dažādus kāpšļus, virves, grozus un trepes. Rotaļlaukuma teritorijā galvenokārt plānots gumijas segums.

Vērienīgas pārmaiņas piedzīvos arī bijušais Ogres Tautas nams Rīgas ielā 15, kurš, pārbūvējot esošo ēku, kā arī iegūstot jaunu piebūvi, pārtaps par Muzikālo teātri. Tā jaunbūvē paredzētas vairāk nekā 600 skatītāju sēdvietas, skatuve, publiskās telpas, kafejnīca, noliktavas un tehniskās telpas. Savukārt pašreizējā Ogres Tautas nama ēkā būs administrācija, mēģinājuma zāles un ģērbtuves. 

Pašvaldības pārstāvji uzskata, ka, noslēdzoties šā projekta īstenošanai, Ogre atgūs daļu no zaudētās un šobrīd vāji izmantotās pilsētas daļas, kas, savienojoties ar jau esošo pilsētas Brīvības ielas gājēju posmu, pārtaps vienotā un dzīvā pilsētas daļā, piešķirot tai otru elpu. 

Būvprojekta «Muzikālais teātris Rīgas ielā 15 Ogrē Ogres novadā» izstrādi un autoruzraudzību veic SIA «CMB». Kopējais plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2027. gadam. 

Iedzīvotāji bažas pauž Atklātā vēstulē 

Projekta realizācija satraukusi Brīvības ielas 5 iedzīvotājus, kuru vārdā ar atklātu vēstuli gan pašvaldībā, gan OVV redakcijā vērsies Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības (DZĪKS) «Brīvības 5» valdes priekšsēdētājs Modris Supe. Biedrība apsaimnieko daudzdzīvokļu māju Ogrē, Brīvības ielā 5, un tai pieguļošo zemes vienību. Atklātajā vēstulē cita starpā teikts, ka 29. aprīlī DZĪKS biedru kopsapulcē, kurā piedalījās gan projektētāja, gan pašvaldības pārstāvji, iepazīstinot DZĪKS biedrus ar būvprojekta aktuālāko versiju, konstatēti šādi trūkumi:

«Pirmkārt, Brīvības ielā, posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai, tiks sašaurināts esošais ielas platums, kā arī divvirzienu satiksmes organizācijas vietā tiks nodrošināta vienvirziena kustība Ogres Tautas nama virzienā Brīvības ielas posmā no Skolas ielas līdz Grīvas prospektam. Otrkārt, Brīvības iela tiks pievirzīta tuvāk daudzdzīvokļu mājai Brīvības ielā 5 un tiks likvidēta tur esošā gājēju ietve Brīvības ielas pusē, kur atrodas daudzdzīvokļu māja Brīvības ielā 5. Ņemot vērā būvprojekta trūkumus, šāda būvprojekta īstenošanai DZĪKS biedri nepiekrita un neparakstīja saskaņojumu būvprojektam šā gada 29. aprīļa kopsapulcē piedāvātajā versijā, jo iepriekš minētie trūkumi radītu sekojošu negatīvu ietekmi: pirmkārt, tiks radītas neērtības Brīvības ielas 5 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem (DZĪKS biedriem) un to viesiem izkļūt ar automašīnām no ierīkotā stāvlaukuma, izmantojot iebrauktuvi ēkas Brīvības iela 5 DR pusē pa Brīvības ielu uz Skolas ielu pa vienvirziena ielu. Pēc būvprojekta īstenošanas, lai nokļūtu uz Skolas ielu, būtu ikreiz jāmēro ar automašīnām aptuveni 920 metru apkārt kvartālam (pa Brīvības ielu, Grīvas prospektu, Pirts ielu), kas rada laika zudumu un rada papildu izmaksu pieaugumu DZĪKS biedriem. Otrkārt, tiks mākslīgi palielināta satiksmes intensitāte pa Brīvības ielu un Grīvas prospektu. Piemēram, SIA «Maxima Latvija» piegādes transportam, kuri piegādā preces veikalam (Brīvības ielā 7), lai nonāktu uz Skolas ielas/Brīvības ielas krustojuma, nāktos mērot liekus 980 metrus apkārt kvartālam. Papildus Grīvas prospektā izvietotas daudzas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, daudzi uzņēmumi un tirdzniecības vietas, kuriem nepieciešama ierašanās dzīvesvietā, preču piegāde, atkritumu izvešana, iekārtu apkope, darbinieku ierašanās darbavietās. Visa šī autotransporta satiksmes plūsma tiks novirzīta pa Brīvības ielu gar daudzdzīvokļu māju Brīvības ielā 5, jo Grīvas prospektā plānota vienvirziena satiksmes organizācija.

(..) Mūsuprāt, lai tiešām izdotos šī ideja par gājējiem draudzīgu pastaigu vietu – tikai un vienīgi Brīvības ielā būtu maksimāli jāsamazina automašīnu kustība un būvprojektā plānotais stāvlaukums jāveido kā ielas strupceļš.»

mceu_58528216911717662239189.jpg

Iedzīvotāji satraucas arī par to, ka tiks palielināti ceļu satiksmes drošības riski un sastrēguma riski, ņemot vērā, ka šajā rajonā atrodas pirmsskolas izglītības iestāde «Zelta sietiņš», kā arī uztraucas, vai netiks radīta negatīva ietekme uz daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 5 nesošajām konstrukcijām, samazinoties attālumam no mājas līdz Brīvības ielai. Turklāt paši būvdarbi var radīt negatīvu ietekmi uz ēkas inženiertehnisko stāvokli, veicot demontāžas darbus, būvmateriālu piegādes, būvniecības darbus (tajā skaitā vibrējošo asfalta seguma blietēšanu). 

Svarīgi ieklausīties iedzīvotāju viedoklī 

Atklātajā vēstulē teikts, ka DZĪKS biedru kopsapulces laikā ar pašvaldību un projektētāju piedāvāti vairāki risinājumi, kā mazināt satiksmes intensitāti un nodrošināt apkaimes iedzīvotājiem ērtāku ikdienu: «Paši būtiskākie priekšlikumi no DZĪKS biedru puses kopsapulces laikā bija nodrošināt divvirzienu kustību daudzdzīvokļu mājai DR pusē esošajai iebrauktuvei, kura nodrošina piekļuvi kopīpašumā esošajam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas autostāvlaukumam ar iebrauktuvi ēkas DR pusē, kā arī atstāt spēkā esošu divvirzienu autotransporta plūsmu Grīvas prospektā, posmā līdz Brīvības ielai (..). Aicinām pašvaldības pārstāvjus atsākt diskusiju ar apkaimes iedzīvotājiem (tajā skaitā DZĪKS biedriem), nesaskaņojot SIA «CMB» būvprojektu piedāvātajā variantā, lai nodrošinātu visiem izdevīga kompromisa atrašanu un novērstu būvprojektā konstatētos trūkumus.»

OVV vērsās Ogres novada pašvaldībā ar lūgumu sniegt komentāru saistībā ar iedzīvotāju paustajām bažām un iespējamajiem risinājumiem. 

Saņemtajā atbildē teikts: «Pēc dzīvojamās mājas kopsapulcē izteiktajiem iedzīvotāju ierosinājumiem, ar projektētāju ceļa inženieri panākts risinājums, izveidot ielas paplatinājumu līdz iebrauktuvei, kas ir vistuvāk Skolas ielai. Pamatojums līdz pirmajai iebrauktuvei, lai neapgrūtinātu  kustību ar «Maxima» veikala piegādes transportu, lai tam būtu iespēja atgriezties uz Skolas ielu, tādējādi Brīvības ielas un Grīvas prospekta plānotā transporta kustība paliek vairs tikai apkaimes iedzīvotājiem un uzņēmumiem un to klientiem, kuru kustība jau šobrīd norisinās pa šīm ielām (tajā skaitā arī apsaimniekošanas transporti, piemēram, atkritumu savākšanas transports).

Brīvības ielas 5 daudzdzīvokļu ēkas iebildums ir tieši pret to, ka gar viņu māju tiek virzīta satiksme, kas paredzēta Grīvas prospektā. Apkaimes (Brīvības ielas un Grīvas prospekta) kopējā automašīnu plūsma tiek samazināta, jo pa Brīvības ielu vairs nepārvietosies caurbraucošie transporti, piemēram, no būvmateriālu veikala vai citiem uzņēmumiem, kas atrodas uz Skolas ielas un uz A6 šosejas, kā arī izbraukšana uz A6 šoseju.

Satiksmes intensitāte Brīvības ielā un Grīvas prospektā nepalielinās, izslēdzot caurbraucošo transportu. Šajās divās ielās atradīsies tikai tie transportlīdzekļi, kuri ir saistīti ar šo ielu pieguļošo teritoriju. Ņemot vērā, ka Pirts iela saglabā divvirzienu kustību, iedzīvotājiem nebūs pamatojums veikt papildu maršrutu papildus pa divām ielām.

Būvdarbu laikā tiek veikts tuvāko ēku monitorings un, fiksējot jebkurus ēkai novērojamus bojājumus, darbi tiek nekavējoties pārtraukti un veikta šo bojājumu izvērtēšana un novēršanas plāna izstrāde.»

Savukārt Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis piebilst: 

«Mums ir svarīgi ieklausīties iedzīvotājos, meklējot kompromisu projekta realizācijā, kur tas ir iespējams. Šā projekta ietvaros tiks sakopta degradēta teritorija, atjaunojot Ogres vēsturisko centru. Es uzticos, ka projekta realizētāji atradīs vislabāko risinājumu visiem Ogres iedzīvotājiem.»