Pirmdiena, 22.04.2024 15:20
Armanda, Armands
Otrdiena, 21. jūnijs, 2022 11:03

Atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Ķeguma prospektā 1, Ķegumā

ogresnovads.lv
Atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Ķeguma prospektā 1, Ķegumā
Otrdiena, 21. jūnijs, 2022 11:03

Atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Ķeguma prospektā 1, Ķegumā

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības  mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko atkārotu (otro) nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldības īpašumam Ķeguma prospektā 1, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra numurs 7409 001 0043, sastāvā esošās ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7409 001 0043 001 un adresi: Ķeguma prospekts 1, Ķegums, Ogres novads,  telpu Nr. 20, telpu grupas Nr. 001, telpu grupas izmantošanas veids: sabiedrisko ēku telpu grupa (1260), ar nedzīvojamo iekštelpu platību 9,6 m2  uz 5 gadiem.

Atkārtotās izsoles nomas objekta nosacītā nomas maksa EUR 1,88(viens euro, astoņdesmit astoņi centi) par katru Telpas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 29.jūnija, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta  ierakstītā vēstulē  pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2022.gada  1.jūlijā, plkst. 14:00 Ogres novada pašvaldībā, Brīvības ielā 33, Ogrē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības Ķeguma  pilsētas  pārvaldes vadītāju , tālr,  +371 650 71179    +371 26813081

Saistītie dokumenti šeit: