Ceturtdiena, 25.04.2024 18:31
Bārbala, Līksma
Otrdiena, 21. jūnijs, 2022 10:17

Atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē

ogresnovads.lv
Atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Otrdiena, 21. jūnijs, 2022 10:17

Atkārtota nomas tiesību izsole pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē

ogresnovads.lv

Paziņojums par atkārtotu nomas tiesību rakstisku izsoli par telpas nomu Mālkalnes prospektā 34, Ogrē ēkas (kadastra apzīmējums 7401 003 0319 003) pirmā stāva telpu grupas Nr. 002 telpas Nr.1.-7., telpu grupas Nr. 003 telpu Nr.1 un telpu grupas Nr.128 telpu Nr.1, telpu grupu izmantošanas veids: rūpnieciskās ražošanas vai noliktavas telpu grupa (1250), ar kopējo nedzīvojamo iekštelpu platību 106,9 m2 .

Nomas objekta nosacītā nomas maksa  EUR 1,45 (viens euro un 45 centi)  bez PVNpar katru telpas kvadrātmetru mēnesī.

Lai piedalītos rakstiskajā izsolē, pretendentam līdz 2022.gada 29.jūnija, plkst. 17.00 jāiesniedz piedāvājums, aizpildot izsoles noteikumu pielikumā esošo Pieteikuma veidlapu. Pieteikums jānosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai jāiesniedz personīgi, Ogrē, Brīvības ielā 33, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas centrā. Pieteikumu jāiesniedz slēgtā aploksnē.

Piedāvājumu atvēršana notiek 2022.gada  1.jūlijā  plkst. 14:30 Ogres novada pašvaldībā Brīvības ielā 33, Mazajā zālē.

Objektu var apskatīt darbdienās iepriekš vienojoties ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” Administratīvās nodaļas vadītāju Ivetu Kalniņu, tālr. +371 62904131+371 27811290.

Saistošie dokumenti šeit:

Fotogalerija šeit: