Trešdiena, 24.07.2024 09:23
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne
Sestdiena, 25. marts, 2023 11:04

Atstājiet neaizvērtas durvis un vārtus - domām, ilgām un atceļam mājup...

ogresnovads.lv
Atstājiet neaizvērtas durvis un vārtus - domām, ilgām un atceļam mājup...
Sestdiena, 25. marts, 2023 11:04

Atstājiet neaizvērtas durvis un vārtus - domām, ilgām un atceļam mājup...

ogresnovads.lv

24.martā vairāki desmiti Ogres novada politiski represētās personas apmeklēja komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietas Ogrē novadā - Tīnūžos, Rembatē, Suntažos, Ķeipenē, Mazozolos, Taurupē, Meņģelē, kā arī piemiņas vietu brīvības cīnītājiem Madlienā, - kur nolika ziedus, svecītes, pieminot tos, kuri pēc izsūtīšanas neatgriezās dzimtenē, pieminot traģiskos dzimtu likteņus un sāpīgās atmiņas. Tika apskatīts arī Sudrabu Edžus muzejs Meņģelē, kur interesantā stāstījumā dalījās tā vadītāja Ingrīda Ķezbere.

Ekskursijā devās arī Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, kā arī Dagnija Liepiņa - apvienības valdes locekle un sekretāre. Piestājot piemiņas vietās, klātesošie dalījās atmiņās par piedzīvoto, nolika ziedus un aizdedza svecīte, I.Kaļķis informēja par izsūtīto skaitu novada pagastos, arī par piemiņas vietu vēsturi - autoriem, uzstādīšanas laiku. Piemiņas vietas apkopotas Latvijas Politiski represēto apvienības aktīvistu 2006. gadā izdotā grāmatā “Akmenī iecirstā sāpe”.

Daudzviet piemiņas vietās ciemiņus sagaidīja pagastu pārvalžu un tautas namu vadītāji. Ķeipenē arī skolotājs Andris Upenieks, kurš, spēlējot pavadījumu uz akordeona, aicināja vienoties kopīgās dziesmās. I.Kaļķim pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis uzdāvināja ķeipenietes Baibas Mietules grāmatu “Kad sirdis atvērtas atmiņām” - stāstus par Ķeipenes mājām un cilvēkiem, tostarp represētajām personām. Savukārt Suntažos ciemiņus sagaidīja ilggadējā Suntažu Kultūras nama vadītāja, Ogres politiski represēto apvienības pirmā vadītāja Augusta Meijere meita Dzidra Sproģe, kura klātesošajiem veltīja šādus vārdus:

Iecērtiet akmenī trīs vārdus - tauta, dzimtene un mājas.

Iekuriet trīs sārtus - mātēm, bērniem un draugiem.

Atstājiet neaizvērtas durvis un vārtus - domām, ilgām un atceļam mājup.

Taurupē viesus sagaidīja Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis, kurš pastāstīja par Taurupes vēsturi un piemiņas vietu, kas Taurupē atklāta 2015. gadā un ir veltīta Taurupei un Latvijai nozīmīgiem datumiem - 1905. gada, 1918., 1940. un 1949. gada notikumiem.

Daudzviet novadā komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietās pulcējas ne tikai represētās personas, bet atceres pasākumos piedalās arī skolēni - lai vēstures notikumi netiktu aizmirsti un vēsture zināma arī jaunajai paaudzei. Dienas noslēgumā Ogres novada represētās personas piedalījās komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī Meņģelē, kur uzstājās skolēni, savukārt ansamblis veltīja muzikālus priekšnesumus. Meņģeles Tautas nama vadītāja Ilze Jankuna atgādināja, ka 25. marts Latvijā ir sēru diena, kad tiek pieminēti 1949.gada notikumi - vairāk nekā 43 tūkstoši nevainīgu cilvēku tika izsūtīti uz Krievijas ziemeļu apgabaliem, necilvēcīgos apstākļos cīnoties par savu un bērnu dzīvību. “25.marta deportācijas skāra apmēram 2,28 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas bija valstiski organizēt genocīds, noziegums pret latviešu tautu, kam nav un nevar būt nekāda attaisnojuma vai noilguma,” sacīja I.Jankuna. Klātesošos uzrunāja arī Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Vija Kauliņa un politiski represētais meņģelietis Edgars Kalnriekstiņš.

Pasākumu organizēta Ogres novada pašvaldības nevalstisko organizāciju koordinatore Anita Ausjuka, kurai visi pasākuma dalībnieki bija pateicīgi, uzsverot, ka bija patīkami satikties vienam ar otru, dalīties atmiņās, kā arī apskatīt piemiņas vietas, kurās daudzi no klātesošajiem bija pirmo reizi.

Fotogalerija šeit:

Šodien politiski represētās personas pulcēsies Rīgā, kur plkst.12.20 dosies gājienā no Brīvības pieminekļa uz Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriālu Strēlnieku laukumā. Ogrē Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Represēto piemiņas vietā Meža prospektā 2 b sāksies plkst.17.30.