Pirmdiena, 17.06.2024 16:42
Artis, Artūrs
Trešdiena, 17. maijs, 2023 10:36

Briežu dārzu slēgs, briežus izsolīs medībām

Ogres Vēstis Visiem
Briežu dārzu slēgs, briežus izsolīs medībām
Ogresnovads.lv
Trešdiena, 17. maijs, 2023 10:36

Briežu dārzu slēgs, briežus izsolīs medībām

Ogres Vēstis Visiem

Uzņēmums «Rīgas meži» gatavojas likvidēt Tīnūžos esošo briežu dārzu. Tuvākajā laikā tiks izsolītas staltbriežu medību tiesības. Ievērojot ekspertu atzinumus par dzīvnieku faktisko stāvokli, SIA «Rīgas meži» sāks savā īpašumā esošo staltbriežu medību tiesību izsoli. Ganāmpulks atrodas uzņēmuma Daugavas mežniecībā – Vides izglītības centra teritorijā Tīnūžu pagastā, netālu no Ogres.

Izsole tiek rīkota par 42 dažāda vecuma un abu dzimumu staltbriežu medību tiesību nomu laika periodā no 15. augusta līdz gada beigām. Izsole plānota klātienē 22. maijā «Rīgas mežu» birojā. Jau 2022. gadā «Rīgas meži» rīkoja divas staltbriežu ganāmpulka izsoles, bet abas noslēdzās bez rezultātiem.

Staltbriežu dārza izvērtēšanai un tā iespējamo nākotnes scenāriju noteikšanai tika piesaistīti neatkarīgi eksperti – biedrība «Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija», kā arī dzīvnieku vērtētājs. Tie sniedza atzinumus gan par dzīvniekiem, gan arī staltbriežu dārza iespējamajiem tālākajiem attīstības virzieniem Vides izglītības centra teritorijā. Atzinumos teikts, ka pašreizējā izpildījumā briežu dārzs pilnībā neatbilst «Rīgas mežu» un tā Vides izglītības programmas mērķiem. Proti, dzīvnieki vairāk nekā 100 hektāru teritorijā praktiski nav redzami, līdz ar to nav izmantojami vides izglītības aktivitātēm kā uzskatāms vizuālais materiāls.

Tāpat nav īstenojams 2008. gadā noteiktais dārza izveides mērķis – nodrošināt staltbriežu selekciju un sugas populācijas pavairošanu uzņēmuma apsaimniekotajos mežos tādēļ, ka to nav iespējams nodrošināt ar laika gaitā radušos dzīvnieku ģenētisko fondu.

Pirms staltbriežu medību tiesību izsoles uzsākšanas, ņemot vērā laika gaitā reāli izveidojušos situāciju, «Rīgas meži» konsultējās ar «Latvijas Mednieku savienību». Tās pārstāvji ieteica vēlamo laiku plānotā pasākuma realizācijai – no oktobra līdz decembrim. Vienlaikus biedrības ieskatā nebūtu atbalstāma staltbriežu dārza atvēršana un dzīvnieku izlaišana savvaļā vai to pārvešana uz citām teritorijām, kas tehniski šādā apmērā ir ļoti sarežģīts process. Tāpat šāda rīcība nenodrošinātu populācijas veiksmīgu saglabāšanu un attīstību. «Rīgas mežu» staltbriežu dārzs izveidots 2008. gadā, kad tika iegādāti un slēgtā teritorijā izmitināti 20 dzīvnieki.