Piektdiena, 19.07.2024 04:46
Digna, Jautrīte, Kamila
Pirmdiena, 13. jūnijs, 2022 22:49

Būvdarbu aktualitātes Ogres novadā

ogresnovads.lv
Būvdarbu aktualitātes Ogres novadā
Pirmdiena, 13. jūnijs, 2022 22:49

Būvdarbu aktualitātes Ogres novadā

ogresnovads.lv

Pirms Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdēm 9. jūnijā Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja par aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Sporta centra ēkas Skolas ielā 12 energoefektivitātes paaugstināšana

Šobrīd objektā turpinās jumta siltumizolācijas montāža, fasādes siltināšana, sastatņu montāža. Jūlijā tiks uzsākta logu nomaiņa. Darbi objektā notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta “Ogres pašvaldības ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot atjaunojamos energoresursus” ietvaros.

Vairāk par projektu šeit.

Ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

P.Špakovskis ziņo, ka darbi notiek pa visu perimetru, turpinās dzelzs konstrukciju izbūve, jumta siltumizolācijas montāža, fasādes siltināšana, kā arī dažāda veida iekšdarbi – grīdu betonēšana, sienu un griestu sagatavošana krāsošanai, starpsienu izbūve, liftu piegāde un montāža. Jūlijā tiks uzsākti grīdu flīzēšanas darbi.

Jau informējām, ka 9. maijā tika uzsākti ūdens un kanalizācijas, kā arī lietus kanalizācijas un siltumtrases pieslēguma izbūves darbi jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas vajadzībām G.Astras ielā 1, Ogrē. Uz šo darbu veikšanas laiku transporta satiksme Mednieku ielas un Gunāra Astras ielas krustojumā ir slēgta. Darbus plānots pabeigt līdz jūnija beigām, ietverot arī ceļa posma sakārtošanu Meža prospektā gar Ogres Valsts ģimnāzijas sporta stadionu.

 “Jauniešu mājas” pārbūve Brīvības ielā 40

Šobrīd objektā tiek veikti iekšējie remontdarbi, fasādes dekoratīvā apdare. Jūlijā plānots turpināt iekšdarbus, elektrotīkla izbūves darbus, kā arī veikt āra labiekārtošanas darbus, gatavojoties objekta nodošanai ekspluatācijā.

Vairāk par projektu šeit.

Dizaina objekta “Logo” - bākas būvniecība uz mola

Darbi objektā ir gandrīz pabeigti, jūnija beigās tiks piegādāta gaismas iekārta un objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Vairāk par projektu šeit.

Klinšu kāpšanas sienas būvniecība Zvaigžņu ielā 11

Turpinās darbi pie tērauda konstrukciju uzstādīšanas, tiek veidota jauna ūdens novadīšanas sistēma,  tuvākajā laikā plānots uzsākt bruģētā laukuma un mīkstā seguma izbūvi kāpšanas sienas pakājē un tās apkārtnē.

Vairāk par projektu šeit.

Ceļa pārbūve “Dubkalnu ezera meži”

Špakovskis ziņo, ka objektā ir izbūvēti visi apgaismojuma tīkli, ieklāta jau 70% šķembu kārta. Jūnija beigās paredzēts uzsākt asfaltbetona slāņa ieklāšanu. 

Jau informējām, ka šogad tika uzsākti Dubkalnu ceļa “Dubkalna ezera meži”Tīnūžu pagastāpārbūves darbi posmā no valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz Smiltāju kapiem, kā arī jauna ceļa posma izbūve. Darbu veikšanas laikā tika slēgts un arī turpmāk autotransporta satiksmei būs slēgts ceļa posms no valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz Smiltāju kapiem, tas tiks rekonstruēts 462 m garumā un turpmāk to varēs izmantot gājēji un velosipēdisti. Lai nodrošinātu ceļu specifikācijām un satiksmes drošībai atbilstošu risinājumu, projekta ietvaros tiek izbūvēts jauns ceļa posms ar asfaltbetona segumu 900 metru garumā ar pieslēgumu pie valsts autoceļa P5 Ulbroka – Ogre.

Bezdelīgu, Madlienas, Lauberes ielas seguma atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveide

Šobrīd objektos tiek veikti apzaļumošanas darbi, ceļa segums tiek sagatavots asfaltēšanai, to iecerēts ieklāt pēc Līgo svētkiem. Plānots, ka līdz jūnija beigām objekti tiks pabeigti.

Taurupes muižas klēts atjaunošanas darbi

Objektā tiek izbūvēts pirmā stāva grīdas pārsedzes slānis, ir uzsākti darbi jumta konstrukcijas izbūvei. Izpilddirektors ziņoja, ka šo un pārējos objektus būtiski skar būvniecības procesu sadārdzinājums. Būvnieki regulāri iesniedz būvniecības procesu sadārdzinājuma pamatojošus dokumentus, kurus nepieciešams izvērtēt, līdz ar to var tikt ietekmēti būvniecības termiņi.

Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru

Ir saņemta vēstule no Valsts reģionālās attīstības aģentūras ar aicinājumu noslēgt vienošanos par atbalstu pašvaldības investīciju objektiem. šobrīd tiek gatavota dokumentācija, lai saņemtu valsts finansējumu. Tuvākajā laikā tiks parakstīts līgums ar būvniekiem par darbu uzsākšanu. Paralēli ir izsludināts iepirkums būvuzraudzības pakalpojumiem.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka Skolas ielas 4 projekts ir pirmais vērienīgais projekts, kas top pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas. “Šis ir objekts, par kuru bijušas plašas diskusijas. Es jau sākotnēji norādīju, ka šādas nozīmes objektiem var piesaistīt finansējumu, un esmu gandarīts, ka papildu pašvaldības finansējumam esam ieguvuši arī grantu 1 miljonu eiro apmērā, lai taptu šis objekts. Paldies Ikšķiles kolēģiem par ieguldīto darbu projekta sagatavošanā, mēs to ātri varējām iesniegt konkursā finansējuma saņemšanai. Daudzi iedzīvotāji jautā, kāpēc jauna būvniecība nenotiek Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē? Tam ir pamatots skaidrojums. Līdz pagājušā gada 31. decembrim mēs strādājām ar tādu budžetu, kā bija nolēmis katrs bijušais Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novads. Tikai šogad janvārī mēs lēmām par kopīgu apvienotā novada budžetu, uzņemoties pilnu atbildību par visu novada iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitātes celšanu. Ir vajadzīgs laiks, lai uzsāktu jaunus projektus,” situāciju raksturo E. Helmanis. Viņš arī norādīja, ka drīzumā deputāti tiks iepazīstināti ar piedāvājumiem Ikšķiles estrādes jumta izbūvei, ir saņemti vairāki risinājumi. “Novadā būs estrāde, ko varēsim izmantot visu sezonu, tādējādi veicinot kultūras attīstību,” uzsver priekšsēdētājs.

Noslēdzot ziņojumu par aktuālajiem būvniecības darbiem, P.Špakovskis norādīja, ka tiek turpināts darbs ceļu uzturēšanā – tiek veikta greiderēšana un atputekļošana.