Pirmdiena, 22.04.2024 14:53
Armanda, Armands
Piektdiena, 24. marts, 2023 09:03

Būvdarbu un saimniecisko darbu aktualitātes Ogres novadā

ogresnovads.lv
Būvdarbu un saimniecisko darbu aktualitātes Ogres novadā
Piektdiena, 24. marts, 2023 09:03

Būvdarbu un saimniecisko darbu aktualitātes Ogres novadā

ogresnovads.lv

23. martā pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

Strēlnieku prospektā (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) ziemas periodā izbūvēta lietus ūdens kanalizācija Viestura alejā, šajā posmā ieklātas šķembas un iela ir sagatavota asfaltēšanas darbiem, kas tiks veikti iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma Strēlnieku prospekta pārbūves darbi atsākti  23. martā, sākot ar posmu no Dārza ielas virzienā uz Viestura aleju.

Būvdarbus veic SIA “MT Sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022. gada oktobrī, darbi jāpabeidz 9 mēnešu laikā no noslēgšanas brīža, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Saules prospekta pārbūvē Ogrē

Saules prospektā pārbūves darbus paredzēts atsākt 3. aprīlī. Līgums par būvdarbus veikšanu noslēgts 2022. gada jūlijā ar SIA “MRG Būve”, darbus paredzēts pabeigt 6 mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. Pārbūves projekts paredz ielas braucamās daļas pārbūvi, nobrauktuvju izbūvi uz piegulošajiem īpašumiem, lietus ūdens novades sakārtošanu, izbūvējot kanalizācijas sūknētavu (spiedvadu) un papildu drenējošas smilts slāni labākai lietus ūdens novadei.

Ēkas pārbūve, jaunbūve Suntažu ielā 2, Ogrē

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros Ogrē, Suntažu ielā 2 būvdarbi turpinās divās ēkās - pārbūvējamajā ēkā un jaunbūvē. Pārbūvējamajai ēkai pabeigta jumta izbūve, iekšējo komunikāciju montāža, telpu pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana, kā arī fasādes siltināšana. Savukārt jaunbūvē turpinās iekštelpu komunikāciju, tai skaitā ventilācijas sistēmas izbūve, noslēgušies fasādes siltināšanas darbi, pabeigta starpsienu izbūve, tiek veikta iekštelpu sienu krāsošana un linoleja ieklāšana. Būvdarbus veic Personu apvienība “RTS”, darbus plānots pabeigt līdz šī gada maijam.

Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

Objektā turpinās ventilācijas un ugunsdrošības sistēmu palaišana un ieregulēšana, uzsākusies teritorijas labiekārtošanas atlikušo darbu izpilde. Aprīļa sākumā plānots uzsākt ēku nodošanu ekspluatācijā, pieaicinot Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjus. Ēku pilnīga aprīkošana ar mēbelēm un iekārtām ilgs līdz šī gada jūlijam. Turpinās aprīkojuma un mēbelējuma iegādes iepirkumu procedūras, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana, līgumu slēgšana par aprīkojuma piegādēm un uzstādīšanu. Pilnvērtīgas mācības jaunajās skolas telpās sāksies pēc pilnīgas ēku aprīkošanas. Būvdarbu veikšanas ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība “MMG”, būvuzņēmējs – SIA “MONUM”. 

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvniecības darbi turpinās arī ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Objekta pagrabstāvā tiek veikta elektrības tīklu izbūve un griestu siltināšana. 1. stāvā - apmešanas darbi, logu aiļu piemūrēšana un ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. 3. stāvā - metāla konstrukciju montāža. Turpinās lifta šahtas betonēšanas darbi, fasādes sistēmu montāža. Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022. gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras iela) pārbūve Lielvārdē

Stacijas ielā un Uzvaras ielā tehnoloģiskais pārtraukums beidzies 22.martā un būvuzņēmējs SIA “MT Sēta” ir atsācis darbus objektos.

Paredzēts, ka Meža ielā darbi atsāksies 27. martā, savukārt Rembates ielā - 3. aprīlī. Šajos objektos būvdarbus veic SIA “DSM Meistari”. Ziemas periodā šo ielu posmi netika uzturēti satiksmei piemērotā stāvoklī, jo īpaši posms Rembates ielā no pārbrauktuves līdz A.Pumpura ielai. Šobrīd, kad sniegs ir strauji nokusis, vissliktākā stāvoklī ir ielas segums Meža ielā. Būvuzņēmējs 21.martā atkārtoti tika izsaukts pie domes priekšsēdētāja paskaidrojumu sniegšanai. Būvuzņēmējam uzdots līdz 24.martam nodrošināt, lai Meža ielas segums būtu transportam un gājējiem drošā stāvoklī, kā arī turpināt regulāri veikt uzturēšanas darbus Rembates ielas posmā aiz pārbrauktuves. Ja tas netiks veikts, tiks izskatīta iespēja piemērot līgumā noteiktās sankcijas.

A.Pumpura ielā būvuzņēmējs SIA “AB Rent” paredz, ka tehnoloģiskais pārtraukums ilgs līdz šī gada aprīļa sākumam.

Visu ielu pārbūves darbus plānots pabeigt līdz Lielvārdes pilsētas svētkiem jūlija beigās.

Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienība „CMB&NEWCOM” noslēgts 2022. gada decembrī. Pašlaik notiek moduļu tipu sagatavošana, aprīlī plānots veikt mobilizāciju objektā un uzsākt pamatu un komunikāciju būvniecību. Līguma izpildes termiņš - 12 mēneši no tā noslēgšanas dienas.

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Pārbūves darbi turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkā, lai tajā ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi. Sporta zālē iemontēti jauni logi, turpinās sporta zāles vēdināmās fasādes apdares darbi. Visā ēkā ir attīrīti pārsegumi no vecās siltumizolācijas, izbūvēti jauni pamati nesošo sienu izveidei, tiek veidotas jaunās sienas. Norit darbi pie komunikāciju iestrādes (apkure, ūdensvads, kanalizācija). Marta beigās plānots uzsākt jaunu logu montāžu. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA “KUUM”, tos paredzēts pabeigt līdz 2023. gada augustam.

“Viļņu” mājas pārbūve Ķeipenē

Ķeipenē ēkas “Viļņi” pārbūves ietvaros tiek veikta sienu apdare ar apmetumu, apmesto sienu un griestu apstrāde ar tepi (špaktelēšana), ir saskaņota un uzsākta centrālo kāpņu izgatavošana. Marta beigās plānots uzsākt jaunu logu montāžu. Šo ēku plānots pārbūvēt par daudzfunkcionālu centru Ķeipenē. Līgums par būvdarbu veikšanu ar pilnsabiedrību “PN būve” noslēgts 2022. gada jūlijā, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada oktobrim.