Ceturtdiena, 18.04.2024 03:29
Jadviga, Laura
Pirmdiena, 26. jūnijs, 2023 06:45

Būvēs vēl vienu sakaru torni

Ogres Vēstis Visiem
Būvēs vēl vienu sakaru torni
Pirmdiena, 26. jūnijs, 2023 06:45

Būvēs vēl vienu sakaru torni

Ogres Vēstis Visiem

Noslēgusies sabiedriskā apspriešana SIA "BITE Latvija" meitasuzņēmuma "TeleTower" iecerei Ogrē, Stirnu ielā 8, būvēt sakaru torni. Saņemts lērums iedzīvotāju pretenziju, taču pārskatā par apspriešanu tās noraidītas kā nepamatotas. Tornis tāpat tiks būvēts.

60 metru augstais tornis "OGR19" paredzēts paneļantenu, pārraides antenu un iekārtu uzstādīšanai, kas nepieciešams mobilo sakaru nodrošināšanai Ogres un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem. Torņa pakājē uz betona platformas paredzēts izvietot sakaru aparatūras āra skapjus. Ap torni un aparatūru tiks nožogota 9x10 m liela teritorija.
Iedzīvotāju nepatika pret tamlīdzīgiem objektiem ir likumsakarīga. Tā vietā, lai uzbūvētu vienu kopīgu torni un apkarinātu to ar visām nepieciešamajām raidīšanas iekārtām un antenām, katrs telekomunikāciju operators būvē pats savu torni, un rezultātā vidē ienāk daudz vairāk šādu industriālu objektu, nekā varētu vēlēties.

Būvniecības ieceres apspriešana noritēja no marta beigām līdz maija vidum. Tās laikā 97 personas izteikušas savu viedokli par būvniecības ieceri: saņemtas 96 aptaujas anketas un 3 iesniegumi. Divas personas izteikušas viedokli gan iesniegumā, gan anketā, un 3 anketas atzītas par nederīgām. Projekta virzītāji iedzīvotāju iebildumus sagrupējuši šādi:

* Telekomunikāciju tornis var būtiski ietekmēt tā ietekmes zonā esošo nekustamo īpašumu vērtību vai pat padarīt īpašumus nepārdodamus, tā aizskarot Satversmes 105. pantā aizsargātās personu tiesības uz īpašumu.

* Nav tiešu pierādījumu, kas balstīti uz pētījumiem, ka ilgstoša elektromagnētiskā starojuma ietekme nerada kaitējumu veselībai vai pat dzīvībai. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas mazāk nekā 20 metru no plānotā telekomunikāciju sakaru torņa plānotās izbūves vietas.

* Iedzīvotājiem ir bažas, ka tik augsts tornis rada bīstamību, jo grunts zem plānotās būvniecības vietas ir ar augstu gruntsūdens līmeni.

* Iedzīvotājiem nav pārliecības ka torņa tuvumā telekomunikāciju sakari būtiski uzlabosies.

* Tik augstas celtnes tuvums ietekmē cilvēka psiholoģisko/garīgo veselību.

Ieceres virzītāji uzskata, ka visas iebildes atspēkotas. Tornis cilvēku veselībai nekaitēs, lielākā sabiedrības daļa no torņa gūs labumu labāku sakaru veidā, tornis arī nesabruks.
Arī iedzīvotāju priekšlikumi meklēt tornim citu vietu vai vispār atteikties no tā būvniecības, kompensējot izdevumus komersantam no pašvaldības budžeta, noraidīti kā nepamatoti vai nesaprātīgi.