Sestdiena, 20.07.2024 18:26
Ramona, Ritma
Trešdiena, 13. marts, 2024 07:38

Būvvalde aicina nodot būves ekspluatācijā

Ogres novada Būvvalde
Būvvalde aicina nodot būves ekspluatācijā
Trešdiena, 13. marts, 2024 07:38

Būvvalde aicina nodot būves ekspluatācijā

Ogres novada Būvvalde

 
Pašvaldība ir pagarinājusi termiņu, kura laikā iedzīvotājiem tiek dota iespēja ekspluatācijā nodot ēkas, kas būvētas pirms 2014. gada, tomēr šo procesu Būvvalde iesaka neatlikt, ņemot vērā to, ka process nav nedz lēts, nedz arī ātrs – dokumentu sakārtošana var prasīt vairākus mēnešus.

Iestājoties 2026. gada 1. janvārim, būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad būs parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme būs 3% no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības. No tās, kura lielāka. Pastāv pamatotas bažas, ka daudzi nemaz nezina, ka dzīvo mājā, kas nav nodota ekspluatācijā, vai izmanto saimniecības ēku, kas atrodas būvdarbu stadijā. Identificēt ekspluatācijā nenodotās būves palīdz Būvvaldes uzsāktā digitalizācija. Konstatējot šādu būvi, uz īpašnieka deklarētās dzīvesvietas adresi tiek nosūtīta informatīva vēstule. Taču vēstules bieži nesasniedz adresātu, jo pēc paziņojuma saņemšanas nezināmu iemeslu dēļ īpašnieks tai nedodas pakaļ. Turpmāk šādas vēstules tiks izsūtītas kā vienkāršas vēstules uz īpašnieka deklarēto adresi. Iedzīvotāji, kuriem ir izveidota e-adrese, šo informāciju saņems tur. Tomēr iedzīvotāji tiek aicināti negaidīt vēstuli no pašvaldības, bet interesēties pašiem.

Būvniecības likumā, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, ir noteikts maksimālais būvdarbu termiņš – astoņi gadi. Minētais termiņš attiecas arī uz būvēm, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada, kā arī uz uzsāktajām pārbūvēm. Tādējādi, ja būve vai būves pārbūve šajā termiņā vēl nav nodota ekspluatācijā, būvatļauja ir jāpagarina.

Lai pagarinātu būvatļauju, īpašniekam Ogres novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, klāt pievienojot:

* ēkas novietnes (ja ir mainījies ēkas novietojums) un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu (ja būvprojektā paredzēti ārējo inženiertīklu būvdarbi vai ir mainījies šo tīklu novietojums) izpildmērījuma plānu;

* nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veiktu ēkas datu reģistrāciju vai būves kadastrālo uzmērīšanas lietu;

* uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.