Sestdiena, 13.07.2024 02:16
Margarita, Margrieta
Piektdiena, 19. maijs, 2023 09:46

Daudzviet Ogres novadā turpinās būvdarbi un saimnieciskie darbi

Ogresnovads.lv
Daudzviet Ogres novadā turpinās būvdarbi un saimnieciskie darbi
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 19. maijs, 2023 09:46

Daudzviet Ogres novadā turpinās būvdarbi un saimnieciskie darbi

Ogresnovads.lv

18.maijā pirms komiteju sēdēm Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis ziņoja pa aktuālajiem būvniecības darbiem Ogres novadā.

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

Ogrē Strēlnieku prospekta (no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam 1275 m garumā) pārbūves ietvaros turpinās lietus kanalizācijas izbūves darbi posmā no Viestura alejas līdz Dārza ielai (izpilde ir apmēram 40%), tāpēc šajā posmā joprojām ir vienvirziena satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA “MT Sēta”, līgums par darbu veikšanu noslēgts 2022. gada oktobrī, darbi jāpabeidz līdz šī gada septembra vidum.

Saules prospekta pārbūve Ogrē 

Saules prospektā, Ogrē, noslēgumam tuvojas bortu līniju un ceļu apmaļu izbūves darbi. Tiek veikta ielas šķembu apakškārtas un virskārtas izbūve, nobrauktuvju izbūve, un tuvākajā laikā plānots uzsākt arī nobrauktuvju bruģēšanas darbus. Turpinās lietus kanalizācijas spiedvada izbūve caur privātīpašumu, kas ir atlikušais posms lietus kanalizācijas izbūves darbu sadaļā. 

Līgums par ielas pārbūvi 700 metru garumā (posmos starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu un posmā starp Zilokalnu prospektu un Vidus prospektu) noslēgts 2022.gada jūlijā ar SIA “MRG būve”, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada jūlijam.

Piecu ielu (Rembates, Stacijas, Andreja Pumpura, Meža un Uzvaras ielas) pārbūve Lielvārdē

Visās piecās ielās turpinās būvdarbi – tiek veikti drenāžas izbūves darbi vēl nepabeigtajos posmos (kopējā izpilde apmēram 85%), turpinās gultnes izbūves darbi, ietves apmaļu izbūve, drenējošā slāņa un šķembu pamata izbūve trotuāriem. Kvalitātes pārbaudes minerālmateriālu nesošajam pamatam (nestspējas un sablīvējuma pārbaudes) tiks veiktas piemērotos laika apstākļos un pirms asfaltbetona seguma izbūves.

Stacijas un Uzvaras ielā darbus veic būvuzņēmējs SIA “MT sēta”, Meža ielā un Rembates ielā - SIA “DSM meistari”, A.Pumpura ielā - SIA “AB Rent”. Visu ielu pārbūves darbus plānots pabeigt līdz jūlija beigām.

Jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība

Objekts ir sagatavots nodošanai ekspluatācijā, nosūtīts uzaicinājums Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjiem pieņemt skolas un sporta ēkas ekspluatācijā. Šobrīd ēkās turpinās to aprīkošana ar mēbelēm, iekārtām, kas ilgs līdz augustam. Paredzams, ka jaunā Ogres Valsts ģimnāzijas ēka un sporta zāle svinīgi tiks atklāta augustā Ogres pilsētas svētku laikā. 2023./2024. mācību gadu plānots uzsākt jaunajās telpās. Būvdarbu veikšanas ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība “MMG”, būvuzņēmējs – SIA “Monum”. 

Ēkas pārbūve, jaunbūve Suntažu ielā 2, Ogrē

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros Ogrē, Suntažu ielā 2 gan pārbūvējamajā ēkā, gan jaunbūvē būvdarbi tuvojas noslēgumam. Norit teritorijas labiekārtošana, bruģēšanas darbi un spēļu laukuma aprīkošana. Būvdarbus veic personu apvienība “RTS”, darbus plānots pabeigt līdz šī gada maija beigām.

“Viļņu” mājas pārbūve Ķeipenē

Ķeipenē ēkas “Viļņi” pārbūves ietvaros notiek krāsošanas un flīzēšanas, jumta kārbu izveides darbi, iestrādāto logu apdare, norit grīdas segumu (divu slāņu parketa dēļu un linoleja) toņu saskaņošana pirms to iegādes, tiek veikta apkures elementu iegāde, maija vidū ir plānots uzsākt apkures sistēmas sakārtošanas darbus. Līgums par ēkas pārbūvi par daudzfunkcionālu centru ar pilnsabiedrību “PN būve” noslēgts 2022.gada jūlijā, darbus paredzēts pabeigt līdz šī gada oktobrim.

Jaunas moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Lielvārdē

Būvdarbu līgums ar piegādātāju apvienību "CMB&NEWCOM” noslēgts 2022.gada decembrī. Turpinās moduļu tipu sagatavošana, veikti koku un krūmu zāģēšanas darbi, kā arī notiek gatavošanās mobilizācijas darbiem. Būvdarbus plānots uzsākt maija beigās. Līguma izpildes termiņš - 12 mēneši no tā noslēgšanas dienas.

Ēkas pārbūve Skolas ielā 4, Ikšķilē

Būvniecības darbi turpinās arī ēkā Skolas ielā 4, Ikšķilē, kas tiek pārbūvēta par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru. Ēkā notiek apkures sistēmas elektrotīklu, ventilācijas sistēmas, grīdu, ģipškartona starpsienu, logu aiļu izbūve, palodžu uzstādīšana. Būvdarbus objektā veic SIA “JC” saskaņā ar 2022.gada jūlijā noslēgto līgumu. Darbi jāpabeidz 20 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Ēkas “Kaibalas skola” pārbūve

Pārbūves darbi turpinās bijušās Kaibalas skolas ēkā, lai tajā ierīkotu pirmsskolas izglītības iestādi. Pabeigti sporta zāles vēdināmās fasādes apdares darbi, turpinās komunikāciju (apkure, ūdensvads, kanalizācija) un grīdu izbūve, izveidoti jaunā korpusa pamati, veikta hidroizolācija un pamatu iekšpuses piebēršana ar grunti, uzsākti fasādes izbūves darbi. Zem 1.stāva sijām pa ēkas perimetru (vairākos piegājienos) un logu augšējiem laidumiem tiek izveidota betona josla. Objektā piegādātas 1.stāva pārseguma tērauda sijas, kuras drīzumā tiks pakāpeniski montētas uz jaunajām betona joslām. Norit darbi pie ēkas vecā korpusa esošās apdares demontāžas, paralēli izbūvējot jaunu koka karkasu.

Līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Kuum” noslēgts 2022.gada novembrī, pārbūves darbus bija paredzēts pabeigt līdz 2023.gada augustam. Ņemot vērā radušos sarežģījumus, ir noslēgta papildu vienošanās, pagarinot izpildes termiņu līdz šī gada beigām.

Madlienas tirgus labiekārtošanas darbi 

Strauji noslēgumam tuvojas Madlienas tirgus laukuma izbūves darbi, kas tiek veidots pie Madlienas Kultūras nama. Pārbūves darbu rezultātā tiks veikti asfaltēšanas darbi, gājēju un tirdzniecības zonā izveidots betona bruģakmens klājums, izveidotas autonovietnes 22 automobiļiem, t.sk. divas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām, kā arī ar nojumi segta velonovietne 12 velosipēdiem. Izvietoti pieci rūpnieciski izgatavoti zaļā tirgus kioski, soliņi un mazgabarīta atkritumu tvertnes, pie gājēju celiņa blakus atpūtas zonai - informatīvais stends. Paredzēts izveidot arī slitu zirgu piesiešanai, nodrošinot iespēju tirgu apmeklēt un produkciju piegādāt ar pajūgiem. Netālu no iebrauktuves no autoceļa tiks izveidota autobusa stāvvieta.

Līgums par darbu veikšanu ar SIA “Asfaltbūve” noslēgts 2022.gada novembrī, darbus paredzēts veikt līdz šī gada jūlijam. Plānots, ka objekts tiks nodots ekspluatācijā līdz 2023.gada jūnija vidum.