Piektdiena, 12.04.2024 20:11
Ainis, Jūlijs
Ceturtdiena, 27. oktobris, 2022 09:05

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rudzlauki", Ciemupē, publiskā apspriešana

ogresnovads.lv
Detālplānojuma  nekustamajam īpašumam "Rudzlauki", Ciemupē, publiskā apspriešana
Ceturtdiena, 27. oktobris, 2022 09:05

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rudzlauki", Ciemupē, publiskā apspriešana

ogresnovads.lv

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 29. septembra lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., grozījumu 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Rudzlauki”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7480 005 0830 detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) grozījumu 1.0. redakcija.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 26. oktobra līdz 23. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2022. gada 15. novembrī plkst. 18.00 videokonferences formātā Zoom platformā.

Lai piedalītos šajā sanāksmē, lūdzam reģistrēties, aizpildot pieteikuma veidlapu.

Ar Detālplānojuma grozījumu 1.0. redakciju elektroniskajā formātā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/.

Detālplānojuma grozījumu 1.0. redakcija papīra formātā pieejama:

- Pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., telpās;

- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkas Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., telpās;

- Ciemupes Tautas nama ēkas, Liepu gatvē 12, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., telpās.

Rakstiskie priekšlikumi un ierosinājumi publiskās apspriešanas laikā sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

- Pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā,  Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001;

- Ogresgala pagasta pārvaldē, Bumbieru ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., LV-5041;

- elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu , norādot “Detālplānojuma grozījumi”.

Lai saņemtu konsultāciju, lūdzam sazināties ar Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpisko plānotāju Jevgēniju Duboku: tālr.: 65046174, e-pasta adrese: .

Pievienotie dokumenti šeit: