Otrdiena, 16.04.2024 21:13
Alfs, Bernadeta, Mintauts
Pirmdiena, 27. marts, 2023 09:00

Februārī un martā pedagogiem tiek organizētas dažādas aktivitātes

ogresnovads.lv
Februārī un martā  pedagogiem tiek organizētas dažādas aktivitātes
Pirmdiena, 27. marts, 2023 09:00

Februārī un martā pedagogiem tiek organizētas dažādas aktivitātes

ogresnovads.lv

Ogres novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķi arī februārī un martā organizēja pedagogiem izglītojošas nodarbības, seminārus un kursus, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus un tikšanās.

Datorikas skolotājiem 2.semestra sākumā darba netrūka: izglītošanās nodarbība par programmēšanas valodu Flowgorithm; dalība divos Valsts izglītības satura centra semināros “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” un ideju diena “Risinājumi jēgpilnai tehnoloģiju mācīšanai” 7.-12.klašu skolotājiem; Skola2030 konsultācijās datorikā un programmēšanā. Tāpat noritēja skolēnu gatavošana programmēšanas olimpiādei (novada uzvarētājs no Ķeguma vidusskolas tikai uzaicināts uz valsts posmu) un starptautiskajam loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa “Bebr@s” 2.kārtai (Ikšķiles Brīvās skolas skolniece ieguva 3.vietu valstī). Novada skolās notika dažādi pasākumi un aktivitātes Vispasaules Drošāka Interneta dienā 7.februārī.

Dizaina un tehnoloģiju jomas metodiķe Jolanta Zarāne 2. februārī organizēja tiešsaistes semināru dizaina un tehnoloģiju skolotājiem, lai skolotāji dalītos pieredzē par 6.klases tēmu integrēšanu stundās, pārrunājot veiksmes un neveiksmes, kopā meklējot atbildes. 16.martā dizaina skolotāji viesojās Ikšķiles vidusskolā, kur tika iepazīstināti ar plašajām skolas telpām, dizaina kabinetu aprīkojumu, skolēnu darbiem. “Brother” firmas pārstāvji iepazīstināja skolotājus ar jaunumiem tehnoloģijās. Tika demonstrēts un stāstīts kā darbojas ploteris, uzlīmju printeris, šujmašīnas, overloks. Skolotāji praktiski darbojās un guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Noslēgumā skolotāji apmeklēja firmu “Maimai”, kas ražo augstvērtīgus adījumus, lai iepazītos ar visu ražošanas procesu.

Ogres novada speciālajiem pedagogiem 24.februārī un 10.martā tika organizēta iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus ”Fonētiskā ritmika skaņu izrunai un plūstošai runai”. Kursu programmas mērķis bija iepazīstināt ar metodi un tās lietojumu darbā ar bērniem, kuriem ir dzirdes, valodas, valodas motorikas traucējumi, lai veicinātu viņu saziņas iespējas un attīstītu valodu. Kā pastāstīja kursu lektore - Gaismas pamatskolas audiologopēde dr.paed. Inamora Zaiceva, fonētiskās ritmikas aizsākumi nāk no Slovākijas un metodes pamatā ir zināšanas un izpratne par skaņu veidošanos un apvienošanu ar atbilstošām, ritmiskām kustībām. Kursu dalībnieces atzina, ka šo metodi varēs izmantot ikdienas darbā.

Zinātkāro un darbīgo speciālistu aktivitātes turpinājās 14.martā, piedaloties speciālo pedagogu darbnīcā “Skaņu analīzes un sintēzes metodika” Ogres 1.vidusskolā Dairas Kristapsones vadībā. Darbnīcas laikā speciālistes praktiski darbojās un apguva metodi, kuras pamatā ir darbs ar saliekamajām ābecītēm, skaņu plāksnītēm un attēliem. Šī metode ir reāls līdzeklis, lai skolēns varētu veiksmīgāk apgūt lasītprasmes un pareizas rakstītprasmes iemaņas. Īpaši noderīga šī metode ir skolēniem ar valodas un mācīšanās traucējumiem.

Ogres novada teātra mākslas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs notika 23.februārī Ikšķiles vidusskolā. Skolotāji vēroja trīs teātra mākslas mācību stundas pamatskolas un vidusskolas klasēs, piedalījās teorijas nodarbībā pedagogiem par vērtēšanu teātra mākslā, pārrunāja ieguvumus, dalījās pieredzes apmaiņā. Paldies Ikšķiles vidusskolas skolotājai Zanei Bēķei.

Ogres novada vizuālās mākslas skolotāji 6.martā tikās pieredzes apmaiņas seminārā Lielvārdes pamatskolā. Skolotāji piedalījās nodarbībā “Radošas un efektīvas metodes vizuālās mākslas mācību priekšmeta īstenošanai”. Pieredzē dalījās Siguldas ģimnāzijas skolotāja, vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetu metodiķe Kristīne Apine.Paldies Lielvārdes pamatskolas skolotājai Ilze Čuibei-Oliņai par divu vizuālās mākslas mācību stundu demonstrējumu 4. un 5.klasē. Semināra dalībnieki diskutēja par vērojumiem, ieguvumiem, ļoti novērtēja satikšanos klātienē. Skolotāji guva iespēju smelties jaunas, noderīgas idejas, teica paldies par radošumu un uzdrīkstēšanos.

Ogres novada mūzikas skolotāji tikās attālināti 13.martā metodiskajā stundā. Praktiskos piemērus tematiskā plāna veidošanā un labās prakses pieredzi demonstrēja Jēkabpils 2.vidusskolas mūzikas skolotāja Kristīne Studāne-Indriksone. Skolotāji diskutēja par jaunā mācību satura ieviešanu mūzikas stundās, par tēmu un tematu veiksmīgu realizāciju, par vērtēšanu sākumskolas posmā.Tikšanās mērķis bija metodiskais atbalsts mācību procesa plānošanai.

Lai sniegtu kvalitatīvu atbalstu plašākam Ogres novada pedagogu lokam, Ogres novada Izglītības pārvaldes metodiķu komandai pievienojušās:

-karjeras izglītības metodiķe Ligita Millere, e-pasts:
-izglītības metodiķe sociālajā pedagoģijā Zane Mundure, e-pasts:


Ar ONIP metodiķiem un Ogres novada sporta skolotājiem sadarbosies Ogres novada sporta centra metodiķe Lienīte Otersone, e-pasts:

ONIP izglītības metodiķu kontaktinformācija atrodama šeit:

Fotogalerija šeit:


Informāciju apkopoja Ilze Ušpele, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības metodikā