Ceturtdiena, 25.07.2024 06:17
Jēkabs, Žaklīna
Trešdiena, 2. augusts, 2023 14:49

Gājēju pārejām jābūt drošām visiem satiksmes dalībniekiem

Ogresnovads.lv
Gājēju pārejām jābūt drošām visiem satiksmes dalībniekiem
Trešdiena, 2. augusts, 2023 14:49

Gājēju pārejām jābūt drošām visiem satiksmes dalībniekiem

Ogresnovads.lv

Pilsētas satiksmē gājēju pārejas ir vietas, kur bieži rodas dažādas konfliktsituācijas, tāpēc vienmēr ir bijis aktuāls jautājums par esošo gājēju pāreju izvietojuma lietderību, drošību un jaunu pāreju ierīkošanas iespējām.

Gājēju pārejas ierīkošana nopietni jāizvērtē

Kopš šī gada ir mainījies normatīvais regulējums Ceļu satiksmes likumā un ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) speciālistiem jāsaskaņo tikai satiksmes organizācijas projekti, kur nepieciešama būvatļauja. Ja pašvaldība veic satiksmes organizācijas izmaiņas savā ielu un ceļu tīklā, kas nav būvprojekta ietvaros, ar LVC šīs izmaiņas nav jāsaskaņo. Tas nozīmē, ka pašvaldībām ir dota liela atbildība un lielāka iespēja pašiem regulēt satiksmes organizāciju savā teritorijā.

Ogres novadā visus jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību, tai skaitā arī gājēju pāreju ierīkošanu, izskata Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija.

Brauktuve pirmām kārtām paredzēta mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru skaits arvien palielinās, tāpēc gājēju pārejas jāierīko pārdomāti. Lai ierīkotu pāreju, tiek ņemti vērā vairāki faktori - gājēju un transporta intensitāte, drošības aspekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām un finansiālās iespējas. Svarīgi, lai gājēju pāreja būtu pārredzama un droša gan gājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem. Tās nevar ierīkot, piemēram, pie dzelzceļa pārbrauktuvēm vai nepārredzamos krustojumos. Gājēju pārejām nav obligāti jābūt pie visām autobusu pieturām, bet gājēju pienākums ir novērtēt esošo situāciju un izvēlēties atbilstošāko brauktuves šķērsošanas vietu. Svarīgi, lai gājēju pāreja darbojas - nav nozīmes ierīkot pāreju, ja brauktuvi šķērso tikai daži cilvēki dienā. Turklāt jāsaprot, ka gājēju pārejas ierīkošana nav tikai ceļa zīmju uzstādīšana. Lai pāreja būtu droša un ierīkota atbilstoši visām prasībām, gan ceļa zīmēm, gan apzīmējumiem uz brauktuves daļas jeb “zebrām” jābūt labi pamanāmām, jānodrošina regulāra pārejas uzturēšana.

Viens no būtiskākajiem ceļu satiksmes negadījumu iemesliem - braukšanas ātruma neievērošana

Līdz ar Valsts policijas strukturālajām reformām Pierīgas iecirkņos tika samazināts vadītāju skaits un ieviests grupu vadības princips ar trim virzieniem - reaģēšana, izmeklēšana un prevencija. Tāpat tika ieviests reaģējošā policista institūts, kurā apvienotas patruļpolicijas un ceļu satiksmes uzraudzības funkcijas. Papildus ceļu satiksmes uzraudzību, tāpat kā līdz šim visā Rīgas reģionā, tai skaitā Ogres novadā primāri veic Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ceļu policijas bataljons, tomēr arī ar šiem spēkiem nepietiek, lai visu un visus izkontrolētu. Tomēr, kā norāda likumsargi, atļautā braukšanas ātruma neievērošana joprojām ir viens no būtiskākajiem ceļu satiksmes negadījumu iemesliem.

"Negadījumi ir un būs, bet mūsu uzdevums ir to skaitu samazināt. Iespējams, situāciju uzlabos plānotās izmaiņas likumdošanā, kas paredz pilsētās uz pašvaldības ceļiem atļautā braukšanas ātruma ievērošanu ļaut kontrolēt arī pašvaldību policijas darbiniekiem. Lai samazinātu braukšanas ātrumu, ierīkot ātrumvalņus ne visur ir iespējams, bet ceļa zīmes autovadītāji nereti neievēro, tāpēc šis varētu būt viens no risinājumiem," skaidro Ogres novada pašvaldības satiksmes organizācijas satiksmes drošības eksperts Edmunds Rullis. "Jādomā arī par gājēju pāreju atbilstību valsts standartiem. Lielākā daļa tiem atbilst, bet ne visas, piemēram, gājēju pāreja Ogrē, Kalna prospektā pie krustojuma ar Tirgoņu ielu. Braucot dzelzceļa pārbrauktuves virzienā, gājēju nereti ir grūti pamanīt, jo traucē žogs. Arī Ogrē, Upes prospektā, tūdaļ aiz krustojuma ir gājēju pāreja, kur grūti pamanīt gājējus. Šādas bīstamas gājēju pārejas ir arī citur, tāpēc jādomā, kā situāciju uzlabot. Protams, pirmām kārtām uzmanīgiem jābūt pašiem ceļu satiksmes dalībniekiem," norāda E. Rullis. Viņš arī piebilst, ka arī citviet novadā ir bīstamas brauktuvju šķērsošanas vietas, piemēram, daudzi gājēji, tostarp skolēni, brauktuvi Ķegumā, Ķeguma prospektā, šķērso pa pārejas vietu netālu no Ķeguma HES, pie Skolas ielas, lai gan oficiālā gājēju pāreja ir aptuveni 120 metru attālumā pie "Elvi" veikala.

Pārejas vieta nav tas pats, kas gājēju pāreja

Gājēju pāreja ir brauktuves daļa, kas apzīmēta ar attiecīgām ceļa zīmēm, un tur priekšroka ir gājējiem. Savukārt pārejas vieta ir bez attiecīgiem apzīmējumiem, vien ar iesēdinātu ietvi līdz brauktuves līmenim. Šādās vietās priekšroka viennozīmīgi ir autovadītājiem un gājēju pienākums pirms brauktuves šķērsošanas novērtēt attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, un to braukšanas ātrumu, bet ne visi to dara. Viens no risinājumiem barjeras uzstādīšana, lai gājēji nevarētu brauktuvi šķērsot, tā teikt, pa diagonāli.

Protams, ir arī citas problēmas, kas ietekmē satiksmes drošību - gan daudzviet sliktais ceļu stāvoklis, gan privātīpašnieku gar īpašuma robežu ceļa malās izveidotie apstādījumi, kas traucē redzamību, gan, piemēram, Dārziņu rajonā vai Lašupēs ielu malās novietotie auto, kas traucē izbraukt jau tā šaurās ieliņas. Negadījumos ir iesaistīti arī velobraucēji, kuri nereti vietās, kur veloceliņš šķērso brauktuvi un priekšroka ir autovadītājiem, nepiebremzē un nepārliecinās par transportlīdzekļa esamību. Tā, piemēram, šāda veida sadursmes vairākkārt ir bijušas Ogrē uz Brīvības ielas.

E. Rullis atzīst, ka no satiksmes organizācijas viedokļa Ogres novadā pēdējos gados veikti vairāki būtiski uzlabojumi, piemēram, vietās, kur izbūvēti satiksmes apļi, negadījumu skaits sarūk par 25%, protams, ja autovadītāji ievēro noteikumus. Vietās ar intensīvāku gājēju satiksmi, gājēju pārejas ir atbilstoši aprīkotas – ceļa zīmes izceltas ar dzeltenu fluorescējošu apmali, pie skolām ir dzelteni mirgojoši brīdinājuma signāli, piemēram, Ogrē, Kalna prospektā, pie Mūzikas skolas.

Dzelzceļu pārbrauktuves kļūst drošākas

No satiksmes viedokļa bīstami punkti ir arī dzelzceļu pārbrauktuves, kas nav aprīkotas ar paceļamo barjeru, tomēr E. Rullis skaidro, ka arī šajā jomā situācija pakāpeniski uzlabojas. Tagad ar barjeru ir aprīkota dzelzceļa pārbrauktuve Ķegumā uz ceļa Inciems–Sigulda–Ķegums, Ikšķilē, Skolas ielā, kas nenoliedzami uzlabo drošību, samazinot negadījumu skaitu ar letālām sekām.

"Protams, nevar salīdzināt, kāda situācija no ceļu satiksmes drošības viedokļa Ogres novadā un Ogres pilsētā bija pirms vairākiem gadiem un kāda tā ir tagad. Domāju, īsā laikā izdarīts ir ļoti daudz, bet nenoliedzami drošības jautājums ir arī ceļu satiksmes dalībnieku – kā braucēju, tā gājēju – kultūra un Ceļu satiksmes noteikumu prasību ievērošana. Ja tās nebūs, negadījumu statistika nemazināsies, lai arī cik laba būtu satiksmes organizācija," saka E. Rullis.

Pašvaldība atgādina, ka atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 15.pantam gājēju pienākums pirms brauktuves šķērsošanas gājēju pāreju vietās, kur satiksme netiek regulēta, novērtēt attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, un to braukšanas ātrumu, kā arī pārliecināties par drošību. CSN arī paredz, ja tuvumā nav gājēju pāreju, gājējiem ir tiesības šķērsot brauktuvi krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu vietās, kur ceļš labi pārredzams uz abām pusēm. Tomēr gājēji drīkst iziet uz brauktuves tikai pēc tam, kad ir novērtējuši attālumu līdz transport­līdzekļiem, kas tuvojas, kā arī novērtējuši to braukšanas ātrumu un pārlieci­nājušies, ka brauktuves šķērsošana nav bīstama un ka netiks traucēta transport­līdzekļu satiksme.

Protams, arī transportlīdzekļu vadītājiem ir jāievēro noteikumi, un viņu pienākums, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, samazināt braukšanas ātrumu un nepieciešamības gadījumā apturēt transportlīdzekli pirms gājēju pārejas. Tikai pēc tam, kad vadītājs ir pārliecinājies, ka transportlīdzekļa priekšā neatrodas gājēji vai velosipēdu vadītāji, drīkst turpināt braukt.

Pašvaldība aicina visus ceļu satiksmes dalībniekus ievērot Ceļu satiksmes noteikumus!