Piektdiena, 24.05.2024 00:17
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Piektdiena, 19. aprīlis, 2024 13:32

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra apsekos Lielvārdes teritoriju dabā

Sanita Beriņa, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta Ziemeļu nodaļas vadītāja
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra apsekos Lielvārdes teritoriju dabā
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 19. aprīlis, 2024 13:32

Ģeotelpiskās informācijas aģentūra apsekos Lielvārdes teritoriju dabā

Sanita Beriņa, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Kartogrāfijas departamenta Ziemeļu nodaļas vadītāja

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk – Aģentūra) darbinieki laika periodā no 2024. gada maija līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:2000 sagatavošanu Lielvārdes pilsētai, tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanas ietvaros lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā, kuri izpilda šādus uzdevumus:

  • pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū;
  • iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem;
  • precizē situāciju apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem;
  • nepieciešamības gadījumā veic apvidus objektu fotografēšanu (var tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis – drons).

Aģentūra ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta noteikumos noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindā 1:250 000–1:2 000. Plašāka informācija par Aģentūru atrodama vietnē www.lgia.gov.lv.