Pirmdiena, 27.05.2024 16:49
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 15. novembris, 2023 22:04

Grants ceļš - ar ko jārēķinās, dzīvojot tā tuvumā

Ogresnovads.lv
Grants ceļš - ar ko jārēķinās, dzīvojot tā tuvumā
Trešdiena, 15. novembris, 2023 22:04

Grants ceļš - ar ko jārēķinās, dzīvojot tā tuvumā

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības ielu un ceļu tīklā ir aptuveni 1500 km ceļu ar grants segumu, tai skaitā aptuveni 70 km no tiem ir Ogres pilsētā. Ar ko jārēķinās, dzīvojot pie grants ceļa, un kādus uzturēšanas darbus ikdienā šiem ceļiem nodrošina?
Rudens lietavu laikā un atkušņos strauji veidojas iesēdumi
Grants ceļu specifika ir tāda, ka tie labi kalpo sausā laikā, kā arī sala laikā, kad brauktuves grants segums ir sasalis. Tad brauktuve ir cieta un nodrošina pietiekamu nestspēju. Rudens lietavu laikā uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums un grants autoceļu stāvoklis būtiski pasliktinās. Savukārt pavasarī (dažkārt arī ziemā) sasalušās ūdens masas nevienmērīgi kūst un veidojas šķīdonis jeb atkusnis, līdz ar to arī šajā periodā ceļa segums ir pārmitrināts, kritiski samazinās tā nestspēja, strauji veidojas bedres un iesēdumi.

Ceļu greiderēšana

Lai novērstu uz grants ceļiem radušos iesēdumus, parasti tiek veikta greiderēšana, taču to ir iespējams veikt tikai uz nožuvušiem grants ceļiem (iesēdumos nav uzkrājies ūdens), ka arī tie nav klāti ar sniegu vai ledu. Pārmitrināta grants seguma greiderēšanas rezultātā sanāk tikai dubļu pārvietošana. Darbi šādos apstākļos netiek veikti arī tādēļ, ka ar uzturēšanas smagsvara tehniku var vēl vairāk pasliktināt autoceļa stāvokli. Šāda greiderēšana ir mazāk efektīva, un bedres ātri vien veidojas atkārtoti.

Arī šobrīd ilgstošo lietavu dēļ grants ceļi ir pārmitrināti, izveidojušās bedres, kas būtiski apgrūtina braukšanas apstākļus. Ogres novada pašvaldības Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļas speciālisti regulāri apseko ceļus un ielas, tiklīdz ceļu segums atbilst grants seguma atjaunošanai un remontam, darbi tiek veikti. Šogad pašvaldības grants autoceļiem greiderēšana ir veikta vairākas reizes, tāpat veikts iesēdumu un bedru remonts, kā arī daudzās vietās piebērtas šķembas.

Autotransporta masas ierobežojumi

Lai grants ceļi netiktu sabojāti neatgriezeniski, daudzos no tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, t.i., tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Tā ir vispāratzīta prakse, ko īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Arī Ogres novada teritorijā šķīdoņa laikā tiek noteikti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Tos nosaka, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju, tāpēc posmu skaits, kur tie ir aktuāli, mainās. Ceļa zīmes tiek uzstādītas un noņemtas individuāli - atkarībā no laika apstākļiem un konkrētā ceļa tehniskā stāvokļa faktiskajām izmaiņām.

Latvijā atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas un bez ierobežojumiem atļauts braukt tikai operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus. Šo satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija.

Autovadītājiem ar šīm seguma īpašībām ir jārēķinās. Laikā, kad grants ceļi ir mitri, jāizvēlas mazāks braukšanas ātrums un jāpārliecinās par mašīnas tehniskā aprīkojuma piemērotību.

Vasaras sausumā grants ceļi put

Lai iespēju robežās uzlabotu dzīves apstākļus tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo grants autoceļu tuvumā, tiek veikta atputekļošana - ceļa posmu greiderē un tad kalcija hlorīda pārslas tiek vienmērīgi izkaisītas uz ceļa virsmas. Ja mitrums grants segumā ir nepietiekams, tad pirms kaisīšanas ceļš tiek arī laistīts.

Grants segumu atputekļošana ieteicama posmos ar pastāvīgu satiksmes intensitāti, apdzīvotu vietu tuvumā. Grants segumam pirms atputekļošanas ir jābūt līdzenam, bez bedrēm un citiem defektiem. Ja nepieciešams, jāparedz grants seguma planēšana vai profilēšana, ieteicams to veikt tieši pirms atputekļošanas reaģenta iestrādes. 

Ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus, visās pašvaldības ielās nav iespējams veikt atputekļošanas darbus. Ogres novadā darbi tiek veikti atbilstoši ielu seguma uzturēšanas klasēm (A, B, C, D un E), kā arī vietās, kur šī problēma ir visaktuālākā, t.i., ņemot vērā satiksmes intensitāti un vietas apdzīvotības blīvumu. Atputekļošanas biežums atkarīgs no laika apstākļiem, kā arī no satiksmes intensitātes.

Vasaras periodā (no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim) pašvaldības ceļu tīklā tiek veikti arī citi darbi, kas tiešā veidā ir saistīti ar autoceļu un ielu kopšanu un ikdienas uzturēšanu.