Ceturtdiena, 20.06.2024 10:45
Maira, Rasa, Rasma
Trešdiena, 1. marts, 2023 11:27

Grozīts lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai izstrādes laika grafiks

ogresnovads.lv
Grozīts lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai izstrādes laika grafiks
Trešdiena, 1. marts, 2023 11:27

Grozīts lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai izstrādes laika grafiks

ogresnovads.lv

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2023. gada 16. februāra lēmumu “Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un grozījumu 2021.gada 31.martā noslēgtajā līgumā Nr.11-6/1 “Līgums par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu”” grozīts lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādes laika grafiks.

Ar minēto Pašvaldības domes lēmumu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/.

Saistošie dokumenti šeit: