Piektdiena, 21.06.2024 11:46
Egita, Emīls, Monvīds
Otrdiena, 3. oktobris, 2023 08:08

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā

Ogres novada Sociālais dienests
Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā
Otrdiena, 3. oktobris, 2023 08:08

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā

Ogres novada Sociālais dienests

Ogres novada pašvaldība un Ogres novada Sociālais dienests aicina pieteikties cilvēkus ar invaliditāti uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā
Finansējuma mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai pilngadīgām personām līdz 63 gadu vecumam ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi, bērniem ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam, kuriem ir kustību traucējumi, kā arī uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Ogres novadā deklarētās personas, kuras atbilst projekta nosacījumiem, aicinātas sazināties ar Ogres novada Sociālo dienesta pārstāvi Aigu Farino, vai tālr. 29575055

Vairāk informācijas www.lm.gov.lv/lv/jaunums/bus-pieejams-finansejums-cilveku-ar-invaliditati-majoklu-pielagosanai