Svētdiena, 16.06.2024 20:37
Justīne, Juta
Pirmdiena, 24. oktobris, 2022 09:00

Informē par aktuālajām būvniecības norisēm Ogres novadā

ogresnovads.lv
Informē par aktuālajām būvniecības norisēm Ogres novadā
Pirmdiena, 24. oktobris, 2022 09:00

Informē par aktuālajām būvniecības norisēm Ogres novadā

ogresnovads.lv

Ceturtdien, 20. oktobrī, Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu informatīvajā daļā pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis sniedza pārskatu par būvniecības darbu aktualitātēm Ogres pilsētā un pārējā novada teritorijā.

Ogres novada sporta centra ēkas Skolas ielā 12, Ogrē, energoefektivitātes paaugstināšana

Ir pabeigta ēkas apsildes sistēmas montāža un pandusa izbūve, veikta arī daļēja ēkas fasādes siltināšana. Darbi jāpabeidz līdz 15. novembrim.

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība Suntažu ielā 2, Ogrē

Objekts ir nosacīti sadalīts divās daļās – pārbūvējamā ēkas daļa un no jauna būvējamā ēkas daļa. Pirmajā daļā veikta logu nomaiņa, turpinās jumta izbūve un iekšējie darbi. Otrajā ēkas daļā pabeigta nesošo sienu izbūve, veikta apakšzemes komunikāciju izbūve, patreiz tiek montētas metāla un jumta konstrukcijas. Vienlaikus notiek arī teritorijas labiekārtošana. Darbi tiek veikti projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” ietvaros, kura rezultātā tiks izveidoti vairāki sociālie pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām.

Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve

Pabeigti visi demontāžas darbi. Uzsākta ārējo tīklu izbūve (siltumtrase, ūdens un kanalizācijas tīkli). Tuvākajā laikā tiks uzsākta jumta būvniecība, grīdu betonēšana un starpsienu izbūve.

Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas un sporta halles būvniecība

Turpinās fasādes un iekšējās apdares darbi. Paralēli notiek teritorijas labiekārtošana un piebraucamā ceļa izbūve.

Taurupes muižas klēts pārbūve

Ir pilnībā pabeigta ēkas akmens mūra un kolonnu atjaunošana, uzstādītas tērauda konstrukcijas. Patreiz notiek darbi pie iekšējo un ārējo elektrotīklu izveides. Turpināsies jumta seguma izbūve; patreiz tiek gaidītas stikla piegādes.

Ēkas “Viļņi” telpu grupu atjaunošana Ķeipenē

Ir pabeigti plānotie demontāžas darbi, uzsākta jumta konstrukciju nomaiņa, sakārtoti un izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, kā arī pieslēgums centralizētajai sistēmai.

Jumpravas estrādes pārbūve

Objektā notiek demontāžas darbi. Plānots uzsākt basketbola laukuma un terašu izbūvi.

Ielu pārbūve Lielvārdē

Visās piecās ielās – Rembates ielā, Stacijas ielā, Uzvaras ielā, Andreja Pumpura ielā un Meža ielā – ir veikta koku un krūmu ciršana, zemes klātnes ierakuma būvniecība, grāvju un drenāžu rakšana. Pakāpeniski tiek veikta šķembu kārtu ieklāšana. Darbi jāpabeidz 7 mēnešu laikā.

Saules prospekta pārbūve Ogrē

Saules prospekta pārbūve tiek veikta, ielu nosacīti sadalot divās daļās. Pirmajā posmā – starp Ogres pilsētas robežu un Zilokalnu prospektu – veikta koku un krūmu zāģēšana, tiek veikta grunts izstrāde, 80 procentu apjomā veikta arī betona apmaļu montāža. Otrajā posmā – starp Zilokalnu prospektu un Vidus prospektu – veikta koku un krūmu zāģēšana, grunts izstrāde un lietus ūdens  kanalizācijas izbūve 250 m garumā.

Strēlnieku prospekta pārbūve Ogrē

13. oktobrī ir noslēgts būvdarbu līgums ar būvuzņēmēju SIA “MT Sēta” par Strēlnieku prospekta (posmā no Dārza ielas līdz Jāņa Čakstes prospektam), Ogrē, pārbūvi. Tuvākajā laikā tiks uzsākta būvniecība, kā pirmos veicot lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbus. Objekts jāpabeidz 9 mēnešu laikā.