Svētdiena, 21.07.2024 21:44
Meldra, Meldris, Melisa
Otrdiena, 25. aprīlis, 2023 17:20

Izdod jaunus noteikumus par veselības pārbaudēm personām, kas glabā un veic darbu ar ieročiem

Veselības ministrija
Izdod jaunus noteikumus par veselības pārbaudēm personām, kas glabā un veic darbu ar ieročiem
Unsplash.com
Otrdiena, 25. aprīlis, 2023 17:20

Izdod jaunus noteikumus par veselības pārbaudēm personām, kas glabā un veic darbu ar ieročiem

Veselības ministrija

Valdība šodien apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus par veselības pārbaudēm un medicīniskajām pretindikācijām ieroču glabāšanai un darbam ar ieročiem, kā arī apsardzes sertifikāta saņemšanai un apsardzes komersanta reģistrēšanai.

Ar noteikumiem ir aktualizēts iepriekšējais spēku zaudējušais regulējums, kas nosaka kārtību, kādā veicamas veselības pārbaudes ieroču glabātājiem un nēsātājiem, kā arī noteikumos ir iekļautas jaunas tiesību normas attiecībā uz kārtību, kādā veicamas veselības pārbaudes personām, kuras pretendē uz apsardzes sertifikāta iegūšanu vai reģistrēšanu apsardzes darbības reģistrā.

Noteikumi attiecas uz personām, kuras glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem, paredzot periodiskas veselības pārbaudes, kā arī uz valsts policijas amatpersonām un ārstniecības personām, kurām ir tiesības pamatotu aizdomu gadījumā nosūtīt personas uz pirmstermiņa veselības pārbaudi.
Tiesiskais regulējums ietekmēs arī pretendentus apsardzes darbības sertifikāta saņemšanai, kā arī individuālos komersantus un komercsabiedrības, kuri pretendēs uz reģistrāciju apsardzes darbības reģistrā apsardzes pakalpojuma sniegšanai, jo viņiem būs nepieciešams psihiatra un narkologa atzinums par medicīnisko pretindikāciju neesību.

Apsardzes likuma izpratnē medicīniskās pretindikācijas, uz kuru pamata tiek apšaubīta personas spēja sniegt apsardzes darbības pakalpojumus, ir psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi. Medicīniskās pretindikācijas attiecībā uz psihiskām slimībām un atkarībām aktualizētas sadarbībā ar narkoloģijas un psihiatrijas speciālistiem.