Trešdiena, 24.04.2024 03:30
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Sestdiena, 5. novembris, 2022 09:11

IZM un pašvaldības pārstāvji pārrunā aktualitātes darbā ar jaunatni

ogresnovads.lv
IZM un pašvaldības pārstāvji pārrunā aktualitātes darbā ar jaunatni
Sestdiena, 5. novembris, 2022 09:11

IZM un pašvaldības pārstāvji pārrunā aktualitātes darbā ar jaunatni

ogresnovads.lv

2.novembrī, Jauniešu mājā norisinājās saruna par darbu ar jauniešiem Ogres novadā.

Sarunā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe un projektu vadītāja Renāte Mencendorfa, Latvijas Jaunatnes padomes projektu vadītāja Marta Renāte Jērica, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Kultūras, jaunatnes un sporta komitejas vadītājs Jānis Siliņš, Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve”, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs, galvenā jaunatnes lietu speciāliste Dace Veiliņa, jaunatnes darbinieki Zanda Bieziņa, Zita Bērziņa-Igaune, Sabīne Zviedre un Aleksejs Solovjovs.

Sarunā Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes komanda dalījās pieredzē ar jau paveiktajiem darbiem un sasniegtajiem rezultātiem jaunatnes jomā, izaicinājumiem un mērķiem, kuri vēl ir jāsasniedz jaunatnes politikas attīstībā. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija pārstāvji iepazīstināja ar valsts pamatnostādnēm darbā ar jauniešiem, Latvijas Jaunatnes padome stāstīja par iespējām nevalstisko organizāciju sektorā, par nevalstisko organizāciju un pašvaldību sadarbības veicināšanā.

Kopējās diskusijās tikšanās dalībnieki vienojās par veiksmīgiem risinājumiem darbā ar jaunatni un tā attīstību valsts un pašvaldības līmenī.

IZM pārstāvji ļoti atzinīgi novērtēja darbu ar jaunatni Ogres novadā, īpaši Jauniešu mājas izveidi, tādējādi izveidojot centru visa novada jauniešu radošai darbībai un veicinot jauniešu un pašvaldības sadarbību. IZM pārstāvju ieteikums – aktivizēt Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbu.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš notikušo sarunu Jauniešu mājā vērtē atzinīgi: “Paldies Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem par šo tikšanos un arī par augsto vērtējumu mūsu darbā ar jaunatni! Šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas, jo, diskusijās iesaistoties valsts, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, atklāti pārrunājot gan pozitīvo veikumu un sasniegumus, gan nepaveikto un problēmas, daloties pieredzē, varam daudz labāk un efektīvāk strādāt un sasniegt izvirzītos mērķus. Jauniešiem jāapzinās, ka viņi var ietekmēt daudzus procesus gan pašvaldībā, gan valstī, ka viņus uzklausa, ka viņi var vērsties pašvaldībā un citās institūcijās ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem.”

G.Sīviņš pauž gandarījumu par Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistu darbu, kas ir aktivizējies un kļuvis daudz mērķtiecīgāks, kopš to vada un koordinē Dace Veiliņa.