Sestdiena, 18.05.2024 09:18
Ēriks, Inese, Inesis
Piektdiena, 10. maijs, 2024 13:09

Izsludināts projektu konkurss remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai “Esi darba devējs Ogres novadā!”

Ogresnovads.lv
Izsludināts projektu konkurss remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai “Esi darba devējs Ogres novadā!”
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 10. maijs, 2024 13:09

Izsludināts projektu konkurss remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai “Esi darba devējs Ogres novadā!”

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība ar Vidzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu izsludina projekta konkursu uzņēmējiem “Esi darba devējs Ogres novadā!” biznesa idejas īstenošanai vai jaunu darba vietu radīšanai Ogres novadā. Pieteikumus var iesniegt no 2024. gada 10. maija līdz 10. jūnijam.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Ogres novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiks realizēti Ogres novadā un kuru rezultātā tiks radīti jauni produkti un pakalpojumi vai radītas jaunas darbavietas remigrantiem.

Pieteikties konkursam aicināti tie iedzīvotāji, kuri ir atgriezušies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Ogres novadā un vēlas uzsākt novadā uzņēmējdarbību, kā arī jau esoši uzņēmumi, kas vēlas nodarbināt remigrantu. Detalizētāka informācija par pieteikšanos pieejama vietnē www.ogresnovads.lv.

Līdzfinansējuma summa ir līdz 5000 eiro, nepārsniedzot 50% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes. Finansējums tiek piešķirts granta veidā. Par konkursa projekta pieteikuma attiecināmajām izmaksām tiek noteiktas šādas izmaksas –pamatlīdzekļu iegāde un izdevumi atlīdzībai (atalgojums, tajā skaitā darba alga, un/vai darba spēka nodokļi).

Uzņēmējdarbības projekta sasniedzamais rezultāts ir jaunu produktu un/vai pakalpojumu attīstība reģionālā mērogā. Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību par finansējuma saņemšanu remigranta dibināta jauna uzņēmuma izveidei vai darbavietas izveidei remigrantam.