Sestdiena, 13.07.2024 21:42
Margarita, Margrieta
Trešdiena, 15. februāris, 2023 07:17

Izsludināts projektu konkurss "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā"

ogresnovads.lv
Izsludināts projektu konkurss "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā"
Trešdiena, 15. februāris, 2023 07:17

Izsludināts projektu konkurss "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā"

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība ik gadu organizē projektu konkursus sabiedrības iniciatīvu atbalstam. Kā pirmais šobrīd tiek izsludināts projektu konkurss “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, dodot iedzīvotājiem iespēju īstenot projektus dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās.

Projektu konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 80 000 eiro. Maksimālā summa, kas var tikt piešķirta vienam projektam, ir 2000 eiro.

Konkursa prioritātes:

- publiski pieejamu atpūtas, sporta un sabiedrisko zonu un objektu izveide, atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- kultūrvēsturisku objektu atjaunošana, labiekārtošana un apzaļumošana;
- jaunu vides objektu izveide;
- citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.


Projektu pieteikumi konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” var tikt iesniegti līdz 2023. gada 16. februārim plkst. 17.00. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, norādījumi tās aizpildīšanai un citi ar konkursu saistītie dokumenti pieejami Ogres novada pašvaldības mājaslapā (sadaļā Pašvaldība – Projekti – Projekti) šeit.

Projektu iesniedzēji par iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem tiks informēti līdz 2023. gada 8. maijam.

Konsultācijas par projektu konkursu sniedz Ogres novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Zemīte (tālr. 65022169, e-pasts: ).


Vēršam uzmanību, ka dalība projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ir iespējama jebkuram iedzīvotājam – projektu pieteikumus tajā var iesniegt ne vien nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi), bet arī nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kurās apvienojušies vismaz 3 domubiedri.

Konkurss dod iespēju iedzīvotājiem īstenot dažādus ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītus projektus – labiekārtot un apzaļumot kādu publiski pieejamu atpūtas zonu vai citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju, atjaunot bērnu rotaļu laukumu, pilnveidot sporta infrastruktūru, veidot jaunu vides objektu, uzstādīt informatīvo stendu vai norādi, radoši pārveidot kādu telpu u.c.

2022. gadā konkurss pirmo reizi tika izsludināts visā jaunizveidotā Ogres novada teritorijā. Informācija par pērn realizētajiem projektiem pieejama šeit.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar konkursa nosacījumiem, iesniegt projektu pieteikumus un pretendēt uz pašvaldības finansējumu savu ideju realizācijai!


Savukārt janvāra beigās plānots izsludināt otru pašvaldības projektu konkursu – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”). Tā mērķis ir veicināt sabiedrības iniciatīvas neformālās izglītības, pilsoniskās aktivitātes, sporta, aktīva dzīvesveida un kultūras jomā, un projektus tajā varēs pieteikt nevalstiskās organizācijas.