Pirmdiena, 24.06.2024 05:48
Jānis
Ceturtdiena, 11. augusts, 2022 12:04

Izsole daudzstāvu ēkai Raiņa ielā 7, Lielvārdē

ogresnovads.lv
Izsole daudzstāvu ēkai Raiņa ielā 7, Lielvārdē
Ceturtdiena, 11. augusts, 2022 12:04

Izsole daudzstāvu ēkai Raiņa ielā 7, Lielvārdē

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Raiņa iela 7, Lielvārde, Ogres novads, kadastra numurs 7413 002 0500, kas sastāv no būves-kopmītnes tipa daudzstāvu ēkas ar kopējo platību 1209.90 m², kadastra apzīmējums 7413 002 0500 001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7413 002 0500, platība 904 m2, atsavināšanai.

Sākumcena – EUR 113 857, solis – EUR 500, nodrošinājuma maksa – EUR 11 385,70.

Izsole sākas 10.08.2022. plkst. 13.00, noslēdzas 09.09.2022. plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.08.2022. plkst.13.00 līdz 30.08.2022. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole notiks vietnē: izsoles.ta.gov.lv

Nosolītās summas apmaksas termiņš 26.09.2022.

Drošības nauda iemaksājama Ogres novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000024455)  kontā: Valsts Kase, Nr. LV25TREL9800890740210, TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Lielvārdē, izsoles nodrošinājums".

Informācija par izsoles objektu: tālr. (+371) 25784949; par izsoles norisi: tālr. (+371) 65020912.

Pievienotās datnes šeit: