Pirmdiena, 17.06.2024 16:54
Artis, Artūrs
Pirmdiena, 6. februāris, 2023 11:35

Izstrādāti ieteikumi siltumenerģijas taupīšanai daudzdzīvokļu mājās

ogresnovads.lv
Izstrādāti ieteikumi siltumenerģijas taupīšanai daudzdzīvokļu mājās
Pirmdiena, 6. februāris, 2023 11:35

Izstrādāti ieteikumi siltumenerģijas taupīšanai daudzdzīvokļu mājās

ogresnovads.lv

31. janvārī, Ogres novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Ogres novada daudzdzīvokļu māju apsaimniekotajiem, lai pārrunātu par dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un turpmākajām darbībām siltumenerģijas taupīšanai.

Pagājušā gada rudenī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) speciālistu grupa profesora Egīla Dzelzīša vadībā uzsāka siltumenerģijas patēriņa samazināšanas vadlīniju izstrādi daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem (E. Dzelzītis ir arī Ogres novada pašvaldības Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisijas priekšsēdētājs).

Tiekoties ar novada pašvaldības vadību un daudzdzīvokļu māju apsaimniekotajiem, E. Dzelzītis iepazīstināja ar izstrādātajām vadlīnijām, kurās ietverti īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa risinājumi.

Īstermiņātiek ieteikta siltumenerģijas patēriņa samazināšana mājās ar individuāliem siltummezgliem, veicot siltummezgla tehnisko apkopi un vadības bloka ieregulēšanu. Tikai izpildot šos nosacījumus, iespējams sasniegt efektīvu siltumenerģijas izmantošanu.

Vidējā termiņā būtu veicama apkures sistēmas hidrauliskā balansēšana, aptverot iespējas telpās, kuras piesaistītas vienam stāvvadam, iedzīvotājiem vienojoties telpas temperatūru pazemināt zem Ministru kabineta noteikumos noteiktās.

Ilgtermiņā svarīgi ir veikt māju renovāciju un siltināšanu, apsvērt finanšu ieguldījumus dzīvojamās mājas renovācijā, izvērtējot pieejamās līdzmaksājuma iespējas. Renovācijas procesa uzsākšanai nepieciešams dzīvojamās mājas aktuāls energoaudits.

Vadlīnijās tiek arī norādīts, ka viens no šobrīd pielietojamajiem paņēmieniem ēku siltumpatēriņa samazināšanai ir temperatūras pazemināšana telpās, tomēr jāatceras, ka, veicot jebkuru enerģijas taupīšanas pasākumu, svarīgi saglabāt minimālo komfortu, kā arī kontrolēt iekšējā gaisa parametrus, lai nepakļautu riskam cilvēku veselību un ēkas konstrukcijas.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš atzinīgi vērtē RTU speciālistu paveikto un ieteikumus, ko daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji varēs praktiski izmantot. G. Sīviņš arī atzīmēja, ka risinājumi energoresursu taupīšanai vēsturiskajā Ogres novadā tika meklēti jau agrāk, laikus sagatavojoties dažāda veida kurināmā izmantošanai siltumenerģijas ražošanā un atkarības mazināšanā no dabasgāzes, bet šobrīd svarīgi tos rast arī visā jaunizveidotajā novadā. Kā viens no tiem Lielvārdē un Ikšķilē būs šķeldas izmantošana kā alternatīvais enerģijas ražošanas veids, tādejādi sabalansējot energoresursu patēriņa tarifus un padarot tos konkurētspējīgākus iedzīvotājiem.

Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres namsaimnieks”, valdes loceklis Kaspars Grīnbergs atzīmēja, ka māju siltināšana ir ļoti svarīga komponente, taču īsā laika periodā visām mājām to nav iespējams veikt, tāpēc jābūt skaidrām minimālajām darbībām, kas jāīsteno katru gadu, lai nodrošinātu mājas ilgtspējīgu ekspluatāciju. Viņš arī uzsvēra, ka energoresursu patēriņa daudzumu ietekmē katra dzīvokļa īpašnieka paradumi, tāpēc jau iepriekš SIA “Ogres namsaimnieks” ir apkopojis un informējis par dzīvokļa īpašnieku minimālajām darbībām, kas var mazināt enerģijas patēriņu (ar tām var iepazīties šeit). K. Grīnbergs uzsvēra, ka, tikai darbojoties kopā, var samazināt siltumenerģijas ražošanas resursu patēriņu un attiecīgi arī katras mājas siltumapgādes pakalpojuma izmaksas.

Ieteikumi siltumenerģijas taupīšanai