Svētdiena, 23.06.2024 17:42
Līga
Ceturtdiena, 25. janvāris, 2024 14:58

Izstrādāts rīcības plāns trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā

VAS "Latvijas Dzelzceļš"
Izstrādāts rīcības plāns trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā
Ceturtdiena, 25. janvāris, 2024 14:58

Izstrādāts rīcības plāns trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā

VAS "Latvijas Dzelzceļš"

VAS “Latvijas dzelzceļš” kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ir izstrādājusi Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam. Kopējais šo dzelzceļa līniju garums ir 50,3 km. Tās šķērso Rīgas aglomerācijas, Ropažu, Salaspils un Ogres novadu teritoriju. Rīcības plāna izstrādātājs ir SIA “Estonian, Latvian, & Lithuanian Environment”.

Rīcības plānā ir ietverts arī trokšņa kartēšanas rezultātu kopsavilkums, kas tika izstrādāts 2022. gadā, ņemot vērā 2023. gada novembrī noteiktos jaunos satiksmes vides trokšņa robežlielumus. To sagatavojot, veikti aprēķini par trokšņa līmeni pie dzīvojamo ēku fasādēm dzelzceļa tuvumā, nosakot katras ēkas skaļāko fasādi. Tādējādi izvērtēts iedzīvotāju skaits, uz kuriem iedarbojas dzelzceļa radītais troksnis un noteiktas sešas akustiskās diskomforta zonas – Bieriņi, Maskavas forštate, Ķengarags, Salaspils, Ikšķile un Ogre.

Lai noteiktu tos trokšņa samazināšanas pasākumus, kuru ieviešana radītu vislielāko labumu sabiedrības veselībai, veikts plānoto pasākumu ieguvumu izvērtējums. Plānoto pasākumu ieviešanas prioritāte noteikta atbilstoši to izmaksu ekvivalencei sabiedrības veselības ieguvumiem, proti, vispirms ir paredzēts ieviest tos pasākumus, kuru ieguvumi sabiedrības veselībai, kas saistīti ar trokšņa piesārņojuma līmeņa samazināšanu, būs lielāki nekā investīcijas, kas nepieciešamas pasākumu ieviešanai, kā arī ievērojot to prioritāro kārtību.

Galvenie paredzētie troksni samazinošie pasākumi, kurus VAS “Latvijas dzelzceļš” plāno īstenot laika periodā no 2024. līdz 2028. gadam:

  • Troksni samazinošo barjeru izbūve akustiskā diskomforta zonā “Ķengarags” (gar Lokomotīves ielu posmā no Ikšķiles līdz Višķu ielai);
  • Dzelzceļa infrastruktūras pastāvīga uzturēšana (infrastruktūras tehniskā apkope, remontdarbi, atjaunošana);
  • Pētījuma “Ilgtspējīgi risinājumi transporta trokšņa mazināšanai” veikšana, lai iegūtu datus par risinājumiem transporta trokšņa mazināšanai, kas pielāgojami un ir atbilstoši dzelzceļa infrastruktūrai Latvijā;
  • Trokšņa samazināšanas pasākumu izvērtēšanas nepieciešamība dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektos (prasību iestrāde būvprojektos);
  • Apstādījumu joslu izveide sliežu ceļu tuvumā.

Ar VAS "Latvijas dzelzceļš" Rīcības plānu trokšņa mazināšanai līdz 2028. gadam var iepazīties https://www.ldz.lv/lv/troksnis.