Sestdiena, 13.07.2024 02:04
Margarita, Margrieta
Otrdiena, 27. decembris, 2023 10:15

Izveido Ogres novada kultūras komisiju

ogresnovads.lv
Izveido Ogres novada kultūras komisiju
Otrdiena, 27. decembris, 2023 10:15

Izveido Ogres novada kultūras komisiju

ogresnovads.lv

Ar mērķi koordinēt Ogres novada kultūras pasākumu attīstību un uzraudzīt tā izpildes kvalitāti, tādējādi sekmējot Ogres novada attīstību, Ogres novada pašvaldības domes sēdē 22. decembrī tika pieņemts lēmums par  Ogres novada kultūras komisijas izveidi.

Deputāti apstiprināja šīs komisijas nolikumu, kas nosaka tās kompetenci, sastāvu un darba organizācijas kārtību, kā arī par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Egilu Helmani, par komisijas priekšsēdētāja vietniekiem Ogres profesionālā teātra izrādes direktoru, domes deputātu Jāni Kaijaku un Ogres novada Mūzikas un mākslas skolas direktoru, domes deputātu  Atvaru Lakstīgalu. Komisija darbosies ne mazāk kā sešu cilvēku sastāvā.

Ogres novada kultūras komisijas nolikumā noteikta komisijas kompetence, sastāvs un darba organizācijas kārtība. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt Ogres novada kultūras pasākumu attīstību un uzraudzīt to izpildes kvalitāti un tā atrodas domes Finanšu komitejas pārraudzībā.

Komisijas uzdevumi ir sniegt priekšlikumus kultūras nozares attīstībai Ogres novadā; izvērtēt un sniegt priekšlikumus par Ogres novada kultūras nozares plānošanas dokumentiem; izskatīt un, ievērojot pašvaldības apstiprināto budžetu, saskaņot Ogres novada lielāko kultūras pasākumu plānu kārtējam kalendārajam gadam; koordinēt kultūras pasākumu plāna izpildi; dot saistošus norādījumus Ogres novada kultūras centriem un tautas namiem kultūras pasākumu veiksmīgai un sabiedrības interesēm saistošai norisei; atbilstoši komisijas kompetencei sniegt priekšlikumus pašvaldības domei par grozījumiem pašvaldības budžetā un sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām; atbilstoši komisijas kompetencei izskatīt pašvaldībā saņemtos iesniegumus un sniegt atbildes uz tiem.

Komisijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no attiecīgajām pašvaldības institūcijām komisijas darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus; uzaicināt komisijas sēdēs piedalīties pašvaldības amatpersonas, darbiniekus, attiecīgās jomas speciālistus u.c., piedalīties pašvaldības domes un tās komiteju sēdēs.

Domes sēdē E. Helmanis aicināja kolēģus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, skaidrojot, ka Ogres novada kultūras komisijas darbs būs saistīts ar kultūras jomas līdzsvarošanu novadā, atzinīgi novērtēja komisijas priekšsēdētāja vietnieku, J.Kaijaka un A.Lakstīgalas, profesionālās zināšanas un pieredzi, pauda pārliecību, ka viņu darbošanās komisijā paaugstinās kultūras dzīves kvalitāti novadā. Priekšsēdētājs skaidroja, ka ir gatavs uzņemties komisijas priekšsēdētāja pienākumus, jo ir Finanšu komitejas vadītājs un arī šīs komisijas darbs būs cieši saistīts ar finansēm.