Piektdiena, 12.04.2024 21:33
Ainis, Jūlijs
Otrdiena, 4. oktobris, 2022 12:32

Izveido Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju

ogresnovads.lv
Izveido Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju
Otrdiena, 4. oktobris, 2022 12:32

Izveido Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju

ogresnovads.lv

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2022. gada 25. augusta lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21/2022 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju” pieņemšanu”, pieņemti saistošie noteikumi Nr.21/2022 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju”.

Noteikumos noteikts, ka pašvaldības dome izveido stipendiju piešķiršanas komisiju, nosakot komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.

Ar Ogres novada pašvaldības domes 29. septembra lēmumu Ogres novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija izveidota šādā sastāvā komisijas priekšsēdētāja – Sandra Grunte (Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Vispārējās izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja); komisijas locekļi: Nikolajs Sapožņikovs (Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas nodaļas vadītāja p.i.); Inga Škapare (Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos); Ieva Švēde (Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodaļas vadītāja); Raivis Ūzuls (Ogres novada pašvaldības domes deputāts, Ogres novada pašvaldības domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājs). Dome apstiprināja arī komisijas nolikumu, kas nosaka Ogres novada pašvaldības stipendiju komisijas kompetenci, sastāvu un darba organizācijas kārtību.