Pirmdiena, 27.05.2024 16:23
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Ceturtdiena, 21. decembris, 2023 18:14

Izveidota jauna pašvaldības iestāde - "Ogres teātris"

Ogresnovads.lv
Izveidota jauna pašvaldības iestāde - "Ogres teātris"
Foto - www.ogresnovads.lv
Ceturtdiena, 21. decembris, 2023 18:14

Izveidota jauna pašvaldības iestāde - "Ogres teātris"

Ogresnovads.lv

21. decembra Ogres novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums līdz 2024. gada 1. februārim pārveidot Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada Kultūras centrs” padotībā esošo struktūrvienību – Ogres teātris – par Ogres novada pašvaldības iestādi “Ogres teātris”.

Ogres teātris ir sācis savu darbību jau 1928. gadā kā amatierteātris, tomēr laika gaitā ir attīstījies un 2020. gadā, kad kultūras dzīvi būtiski skāra Covid-19 ierobežojumi, kļuva par profesionālo teātri, īstenojot jaunus uzdevumus un funkcijas tā profesionālajā darbības jomā. Lai veicinātu Ogres teātra turpmāko attīstību, svarīgi to izveidot kā atsevišķu iestādi ar saviem mērķiem un uzdevumiem.

Pirms balsojuma pašvaldības domes deputāts un Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks pateicās visiem deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par atbalstu, kas Ogres teātrim ir sniegts līdz šim, kā arī skatītājiem, kas savu balsojumu veic, iegādājoties biļetes uz izrādēm. Viņš uzsvēra, ka Ogres teātris visu laiku ir centies iet attīstības ceļu. Kopš tā darbības sākuma 95 gadu laikā vairākas reizes ir mēģināts radīt profesionālu teātri, cerams, ka ar deputātu atbalstu tas beidzot izdosies. Šobrīd Ogres teātrim ir liela aktieru trupa, plašs repertuārs, kā arī aktīvi darbojas Ogres Teātra studija, kuras dalībnieki pedagogu vadībā apgūst skatuves runu, kustību, aktiermeistarības pamatprincipus un nodrošinās Ogres teātra pēctecību.

Atbilstoši lēmumam Ogres novada pašvaldības dibinātajam Ogres teātrim tiek saglabāts profesionālā teātra statuss, tas turpina darboties kā pastāvīga Ogres novada pašvaldības iestāde, atrodas Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldes pakļautībā un tā darbība tiek finansēta no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai un ienākumiem no iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas noteikti normatīvajos aktos.

Iestādes “Ogres teātris” galvenie uzdevumi:

- turpināt darboties kā konkurētspējīgam profesionālajam teātrim Latvijas un starptautiskajā mērogā, piedāvājot profesionālu teātra programmu ar izkoptām mākslas un kultūras tradīcijām;
- radīt daudzveidīgas un plašai sabiedrībai pieejamas profesionālā teātra izrādes gan Ogres novada administratīvā teritorijā, gan viesizrāžu veidā Latvijas reģionos un ārpus Latvijas robežām, popularizējot gan Ogres teātri, gan Ogres novada tēlu kultūras telpā;
- piesaistīt profesionāla līmeņa teātra viesmāksliniekus un kultūras tūrisma plūsmu, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Ogres novadā;
- īstenot izglītojošus pasākumus un programmas bērniem un jauniešiem, radot interesi un izpratni par profesionālā teātra mākslu;
- pilnveidot un attīstīt augsti kvalificētu teātra kolektīvu.

Ogres teātra izveidošanās saistāma ar 1928. gadu, kad tika dibināta Ogres pilsēta un atklāts Apvienotais biedrību nams (vēlākais Tautas nams). Oficiālais teātra darbības sākuma datums – 1928. gada 24. novembris, kad Apvienoto biedrību namā notika pirmā izrāde – Dāvida Šveņķa “Smalki ļaudis”. 1930. gadā Ogres Kultūras veicināšanas biedrība izveidoja Aktiermākslas jeb dramatiskos kursus. Pēc kursu noslēguma tika nodibināta patstāvīga Ogres teātra trupa ar 32 dalībniekiem. Pēc Otrā pasaules kara Ogres teātris atsāka darbību 1948. gadā. 1967. gadā Ogres teātris ieguva tautas teātra nosaukumu, kas apliecināja teātra sasniegumus amatierteātru nozarē.

Kopš 1998. gada Ogres teātrī izrādes regulāri iestudē režisors Jānis Kaijaks, kurš kopš 2007. gada ir Ogres teātra vienīgais režisors un mākslinieciskais vadītājs. J.Kaijaka vadībā Ogres teātris desmit gadu laikā ieguvis stabilu, vienotā spēles stilā strādājošu aktieransambli, kurā darbojas vairāk nekā 20 aktieri. Izrāžu radošajās komandās strādā teātra un mākslas nozares profesionāļi. Teātra publiskais tēls guvis atzinību Latvijas mērogā. Kopš 2020. gada Ogres teātris pārgāja uz profesionālā teātra statusu.