Sestdiena, 13.04.2024 16:35
Egils, Egīls, Nauris
Ceturtdiena, 6. aprīlis, 2023 15:12

Izvērtēs, vai muzeja amatpersonas darbībā pastāv interešu konflikts

Ogresnovads.lv
Izvērtēs, vai muzeja amatpersonas darbībā pastāv interešu konflikts
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 6. aprīlis, 2023 15:12

Izvērtēs, vai muzeja amatpersonas darbībā pastāv interešu konflikts

Ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldība, turpinot veikt pārbaudes, Ogres Vēstures un mākslas muzejā ir konstatējusi iespējamu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumu, muzeja amatpersonai vairākkārt pieņemot lēmumus un izdodot rīkojumus, tai skaitā par darba izpildes novērtējumu, prēmiju un piemaksu piešķiršanu u.c., attiecībā uz savu radinieku.

Likums neaizliedz radiniekiem strādāt vienā iestādē. Ir svarīgi, lai, pildot amata pienākumus, radinieki nenonāktu interešu konfliktā un tiktu ievērotas Likuma 11. panta pirmajā daļā noteiktais: valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

Interešu konflikts rodas, pieņemot lēmumus vai piedaloties lēmuma pieņemšanā, vai veicot citas ar amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieku, tā radinieku personiskās vai mantiskās intereses.

Līdz ar to Ogres novada pašvaldība ir nosūtījusi lūgumu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam veikt pārbaudi, vai Muzeja amatpersonas darbībā pastāv interešu konflikts attiecībā uz tās radinieku, un vai Muzeja amatpersonā savā darbībā ir rīkojusies tiesiski, pieņemot lēmumus un izdodot rīkojumus, tai skaitā par mēnešalgas noteikšanu, atvaļinājuma, prēmiju un piemaksu piešķiršanu, darba izpildes vērtējuma “ļoti labi” noteikšanā u.c. attiecībā uz savu radinieku.