Piektdiena, 14.06.2024 20:55
Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija
Piektdiena, 24. novembris, 2023 19:20

Jaunogrē plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu

Ogresnovads.lv
Jaunogrē plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu
Foto - www.ogresnovads.lv
Piektdiena, 24. novembris, 2023 19:20

Jaunogrē plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu

Ogresnovads.lv

23. novembra Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē tika apstiprināts sagatavotais lēmumprojekts par pašvaldības dalību atklātā konkursā ar projektu “Jaunogres aktīvās atpūtas kvartāla izveide”. Projekta mērķis ir integrēt pilsētvidē teritoriju Mālkalnes prospektā 43, Ogrē, kā Jaunogres aktīvās atpūtas kvartālu, kas piesaistītu iedzīvotājus dažādām aktīvās un pasīvās rekreācijas aktivitātēm.

Ogres novada pašvaldība šajā teritorijā ir iecerējusi izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu, daudzfunkcionālu un dažāda vecuma grupu aktivitātēm piemērotu sporta un atpūtas publiskās ārtelpas zonu. Jaunizveidojamais aktīvās atpūtas kvartāls sastāvēs no multifunkcionāla laukuma, brīvdabas sporta rīku laukuma un āra trenažieriem vecāka gadagājuma cilvēkiem. Daļa no āra trenažieru aprīkojuma būs piemērota personām ar kustību traucējumiem, kā arī šis kvartāls būs piemērots vecākiem ar maziem bērniem.

Pašreiz teritorija, kurā plānots izveidot aktīvās atpūtas laukumu, netiek efektīvi izmantota - uz tās atrodas četras vecas līdztekas un pieci uz laukakmeņiem izvietoti soliņi, kurus paredzēts demontēt. Teritorijas platība ir 2778 kvadrātmetri.

Šī gada septembrī iedzīvotāji tika aicināti uz apspriešanu, lai detalizēti iepazītos ar projekta ieceri, sniegtu savus ierosinājumus aktīvās atpūtas laukuma izveidei. Tās laikā viņi sagatavoja vairākus priekšlikumus par aktīvās atpūtas laukuma sadalījumu dažādām iedzīvotāju grupām, aprīkojuma elementiem, laukuma sektoru seguma materiāliem un krāsu toņiem. Darba grupās izstrādātie priekšlikumi tika nodoti skiču projekta autoram, kurš izvērtēja iespējas tos izmantot projekta izstrādes turpmākajā procesā.

Pirms balsojuma par lēmumprojektu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka šis projekts ir laba iespēja gan sakārtot šo teritoriju, gan iedzīvotājiem nodrošināt iespējas nodarboties ar dažādām fiziskajām aktivitātēm.

Projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība nodrošina finansējumu projekta īstenošanai 571 298 eiro apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma 485 603 eiro apmērā un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējuma 85 695 eiro apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība plāno nodrošināt nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Gala lēmums tiks pieņemts 30. novembra domes sēdē.