Pirmdiena, 17.06.2024 15:52
Artis, Artūrs
Piektdiena, 9. jūnijs, 2023 16:18

Jūnijā Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām

Veselības inspekcija
Jūnijā Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām
Foto - pixabay.com
Piektdiena, 9. jūnijs, 2023 16:18

Jūnijā Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām

Veselības inspekcija

Visās Latvijas oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām. Veselības inspekcija ūdens pārbaudi 59 peldvietās veica 5. un 6.jūnijā, un mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts nevienā ūdens paraugā. 

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski, tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15.maijā, pārbauda reizi mēnesī līdz peldsezonas beigām 15.septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus - ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties -, un attiecīgā informācija tiks izvietota konkrētās peldvietas informatīvajā stendā. Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļvietnē sadaļā "Peldvietu drošība", kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.