Pirmdiena, 17.06.2024 16:08
Artis, Artūrs
Otrdiena, 2. augusts, 2022 13:09

Kārtība, kādā tiks piešķirta balva "Ogres novada Gada pedagogs"

ogresnovads.lv
Kārtība, kādā tiks piešķirta balva "Ogres novada Gada pedagogs"
Otrdiena, 2. augusts, 2022 13:09

Kārtība, kādā tiks piešķirta balva "Ogres novada Gada pedagogs"

ogresnovads.lv

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 28. jūlijā pieņemta Ogres novada pašvaldības balvas “Ogres novada Gada pedagogs” piešķiršanas kārtība.

Balvas “Ogres novada Gada pedagogs” pasniegšanas mērķis ir izteikt atzinību un apbalvot Ogres novada izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā, sekmēt pedagogu paveiktā darba ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes popularizēšanu, motivēt pedagogus skolēnu mācību un audzināšanas darba kvalitātes paaugstināšanai un stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

Balvas saņemšanai pedagogus varēs izvirzīt izglītības iestādes, iesniedzot motivētu pieteikumu Ogres novada Izglītības pārvaldei. Balvu plānots pasniegt par:

-radošumu un inovācijām izglītības procesā (par jaunu mācību metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā);

-mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību;

-ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā;

-ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamajiem;

-veiksmīgāko pedagoga debiju izglītības iestādē;

-ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītojamajiem.

Balvu saņem izglītības iestādes izvirzīts pedagogs. Lai pieteiktu pedagogu balvas saņemšanai, Izglītības iestādes vadītājs līdz 1. septembrim nosūta balvas pieteikumu Ogres novada Izglītības pārvaldei.

Visi balvas ieguvēji saņems Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu un māksliniecisku balvu “Ogres novada Gada pedagogs”. Balvas pasniegšanas ceremonija plānota katru gadu, un to organizēs Ogres novada Izglītības pārvalde. Šogad balvas pasniegšanas ceremonija notiks oktobrī.

Ogres novadā ir 13 pašvaldības un 3 privātpersonu dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes, 18 pašvaldības un 2 privātpersonu dibinātas pamata vai vidējās izglītības iestādes, 8 profesionālās ievirzes izglītības iestādes un viens tehnikums.