Pirmdiena, 24.06.2024 05:41
Jānis
Pirmdiena, 21. novembris, 2022 13:00

Kas ir karstā ūdens cirkulācija un kāpēc par to jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem?

SIA “Ogres Namsaimnieks”
Kas ir karstā ūdens cirkulācija un kāpēc par to jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem?
Pirmdiena, 21. novembris, 2022 13:00

Kas ir karstā ūdens cirkulācija un kāpēc par to jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem?

SIA “Ogres Namsaimnieks”

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām no ārējiem tīkliem pievada aukstu ūdeni, kas tiek uzsildīts katras ēkas individuālajā siltummezglā. Cirkulējot stāvvados, dvieļu žāvētājos, pagraba un bēniņu caurulēs, karstais ūdens atdziest, tādēļ tas ir nepārtraukti jāsilda.

Karstā ūdens cirkulācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās izpilda vairākas funkcijas:
-Nodrošina, ka, atverot karstā ūdens krānu, ātrāk var saņemt karsto ūdeni;
-Silda dvieļu žāvētājus;
-Novērš legionelozi izraisošo baktēriju vairošanos ēkas ūdensapgādes sistēmā (šo slimību izraisošās baktērijas vairojas vietās ar mazu ūdens kustību, ja ūdens temperatūra ir robežās no 20 līdz 45˚ pēc Celsija).


Par karstā ūdens cirkulāciju ir jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem neatkarīgi no tā, vai norēķina periodā dzīvoklī ir vai nav lietots karstais ūdens, kā arī tad, ja dzīvokļa īpašnieks ir atteicies no dvieļu žāvētāja vai karstā ūdens sistēmas izmantošanas.


SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās izejā no siltummaiņa tiek pastāvīgi nodrošināta karstā ūdens temperatūra, kas nav zemāka par 55˚ pēc Celsija. Vienam dzīvokļa īpašumam mēneša maksa par karstā ūdens cirkulāciju tiek aprēķināta, 0,1 MWh (atsevišķām dzīvojamām mājām, kurās cirkulācija tiek nodrošināta tikai pagrabā – 0,04 MWh) reizinot ar spēkā esošā siltumenerģijas tarifa mainīgo maksu. Ja dzīvoklis ir atteicies no karstā ūdens un šādu pakalpojumu nesaņem, maksa par cirkulāciju tiek samazināta par 50%. Maksājuma summa redzama ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinu pozīcijā “Par karstā ūdens cirkulāciju (iedz.)”.


Metodika, saskaņā ar kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tiek aprēķināti maksājumi par karstā ūdens cirkulāciju, ir noteikta Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, kā arī SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķina metodikā un tās pielikumā Nr. 1 šeit: