Piektdiena, 19.07.2024 05:19
Digna, Jautrīte, Kamila
Sestdiena, 2. jūlijs, 2022 08:52

Katra piektā elektrotrauma notiek saskarsmē ar ūdeni – karstuma vilnī aicina būt uzmanīgiem

AS Sadales tīkli
Katra piektā elektrotrauma notiek saskarsmē ar ūdeni – karstuma vilnī aicina būt uzmanīgiem
Sestdiena, 2. jūlijs, 2022 08:52

Katra piektā elektrotrauma notiek saskarsmē ar ūdeni – karstuma vilnī aicina būt uzmanīgiem

AS Sadales tīkli

Vidēji katru piekto elektrotraumu iedzīvotāji Latvijā gūst, lietojot elektroierīces ūdens tuvumā – tā rāda reģistrēto elektrotraumu statistika par pagājušo gadu, kad apmēram 20% visu elektrotraumu notikušas vai nu izmantojot elektroierīci ūdens tuvumā, vai lietojot bojātus ūdenssildītājus, vai, piemēram, pie neatslēgta sprieguma veicot ūdenssūkņa remontu. Pērn trīs elektrotraumas gūtas arī, neuzmanīgi makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā un ar makšķerkātu vai auklu aizķerot vadus. No visām pagājušogad gūtajām elektrotraumām, kurās bija iesaistīts ūdens, piektdaļa beidzās letāli – elektrotraumas, kas notiek, elektrībai saskaroties ar ūdeni, ir īpaši bīstamas cilvēkam, jo ūdens teicami vada elektrisko strāvu. Tāpēc karstajā laikā, kad, meklējot atveldzēšanās iespējas, vairāk laika pavadām pie ūdens, AS "Sadales tīkls" aicina īpaši piedomāt par elektrodrošību.

Dažas no tipiskākajām ikdienas darbībām, kas var rezultēties ar bīstamu vai pat nāvējošu elektrotraumu:
elektroierīču izmantošana ar mitrām rokām, to atvienošana no rozetes ar mitrām rokām, iekštelpām paredzētu elektroierīču lietošana ārā, mitrā vidē. Ikgadējā socioloģiskā aptauja par sabiedrības zināšanām elektrodrošības jomā, ko "Sadales tīkls" veic sadarbībā ar SKDS – Elektrodrošības indekss – rāda, ka cilvēki mēdz bieži sevi pakļaut šādu traumu riskam – piemēram, 31% aptaujāto atzīst, ka vismaz vienreiz vai vairākkārt mitrā vidē ir lietojuši elektroiekārtas, kas nav paredzētas izmantošanai mitrumā, piemēram, iekštelpām paredzētais pagarinātājs likts lietā ārā. 26% aptaujāto arī ir vairākkārt lietojuši elektroierīci, pirms tam kārtīgi nenoslaukot slapjas rokas, savukārt 11% respondentu atzina, ka pļāvuši mitru mauriņu ar elektrisko zāles pļāvēju.


Indekss arī rāda, ka 18% no tiem iedzīvotājiem, kas pēdējo 10 gadu laikā guvuši strāvas triecienu, to saņēma, ar mitrām rokām pieskaroties elektroierīcei vai elektroietaisei.


"Aicinu ikvienu iegaumēt to, ka elektrība kombinācijā ar ūdeni var būt nāvejoša, un to atcerēties ikdienas dzīvē. Viena plaisa elektroierīces korpusā vai vada izolācijā var izraisīt ļoti smagu vai pat letālu elektrotraumu, ja šim bojājumam pieskarsimies ar slapjām rokām. Aicinu nebūt arī izklaidīgiem vai pārdrošiem – ja ejam vannā, neņemam līdzi lādētājam pieslēgtu telefonu vai planšeti. Šo piemēru akcentēju, jo tieši šādā veidā pērn cilvēks Latvijā guva elektrotraumu. Tāpat ne vienu vien elektrotraumu cilvēki ir guvuši ne tikai remontējot spriegumam pieslēgtus ūdenssūkņus, bet arī tos uzstādot. Jāatceras – veicot jebkādus elektroierīču remontdarbus vai uzstādot jaunas elektroierīces – visam mājoklim vai konkrētai telpai uz plānoto darbu laiku pašu un ģimenes drošības labad ir jāpārtrauc sprieguma padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdzi vai drošinātāju. Visbeidzot aicinu nerīkot brīvdabas kino mājas iekšpagalmā, tam izmantojot no telpām iznestu TV – iekštelpām domātu elektrotehniku ir nedroši un bīstami lietot ārā, jo šīm ierīcēm nav nepieciešamās mitruma aizsardzības klases! Jā, arī šādā veidā Latvijā cilvēki ir guvuši elektrotraumas," stāsta "Sadales tīkla" Mācību centra elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats.


Lai nenotiek nelaime, ārā lietojot tam neparedzētas elektroierīces, pievērs uzmanību marķējumam IP, kas norāda, kādos apstākļos iekārta izmantojama. Marķējums "IP20" norāda, ka iekārta ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo iekārtas izolācija nav mitrumizturīga, "IP44" nozīmē, ka ierīce paredzēta lietošanai ārā un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī, bet marķējums "IP67" norāda, ka iekārta ir domāta lietošanai ārā un ir ūdens un mitruma izturīga.
"Sadales tīkls" atgādina, ka vasara ir tas periods, kurā elektrotraumu skaits pieaug visstraujāk – pērn tieši šajā
gadalaikā Latvijā gūta trešdaļa no visām gada laikā reģistrētajām elektrotraumām.


Kā rīkoties, ja gūta elektrotrauma?
Ja elektrotrauma gūta telpās, vispirms nekavējoties jāpārtrauc elektrības padeve, atslēdzot elektrības drošības slēdžus (drošinātājus) vai atvienojot elektroierīci no rozetes – neatslēdzot strāvas padevi un metoties glābt cietušo, traumu var gūt arī pats glābējs. Kad elektropadeve ir atslēgta, jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), zvanot 113. Ja cietušais ir bez samaņas, pēc NMPD izsaukšanas, ja iespējams, jāsniedz pirmā palīdzība. Jāatceras, ka cietušais pats nevar novērtēt gūtās traumas smagumu, tāpēc elektrotraumas gadījumā vienmēr ir jākonsultējas ar mediķiem.


Ja elektrotrauma ir gūta ārā esošu elektrolīniju tuvumā, nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties vai pieļaut citu personu tuvošanos cietušajam un notikuma vietai. Nekavējoties ir jāziņo par notikumu operatīvajiem dienestiem, zvanot 112, vai "Sadales tīklam", zvanot 8404. Tikai pēc operatīvo dienestu ierašanās var sniegt pirmo palīdzību cietušajam.